Vill stärka försvaret på ön

Nästa år ska 14 stridsvagnar placeras på Gotland. Det räcker inte, menar en av landets högsta militärer, general Berndt Grundevik. - Vi behöver förhandslagra mer materiel på ön, säger han. Vad han syftar på är dock hemligt.

19 oktober 2012 05:59

Försvaret befinner sig sedan flera år i utförsbacke, en direkt följd av beslut i riksdagen. Nedrustningen kan illustreras med att Sverige för 30 år sedan, kunde mobilisera 700 000 personer.

- I dag är den summan 47 000, noterar Berndt Grundevik, ställföreträdande insatschef för det svenska försvaret och därmed en av ÖB:s närmaste medarbetare.

Öns försvar består i dag av cirka 500 hemvärnsmän (och kvinnor). Dessutom finns flygbasen i Visby, ett antal hamnar som kan ta emot marinens fartyg samt de ständigt lyssnande och spanande anläggningarna som har koll på vad som sägs och vad som rör sig på land, i luften och till havs i öns närområde.

När GA träffar Berndt Grundevik strax innan en veckolång övning på ön ska avslutas, är han en försiktig general som är noga med att inte uttala sig om sådant som ligger på det politiska planet.

Om Gotlands roll i försvaret säger han:

- Gotland är viktigt som bas för flyget men också för den marina stridsberedskapen. Viktiga är också de sensorer som finns på ön.

Och med "sensorer" ska förstås till exempel radarövervakning och den avlyssning som sker dygnet runt i FRA:s regi.

Finns det något hot i dag mot Sverige och därmed mot Gotland?

Berndt Grundeviks åsikt får vi inte veta.

Frågor om hotbilder mot Sverige besvaras av de riksdagspolitiker som pekar med hela handen och anger färdriktningen för försvaret.

På frågor om Gotland skulle klara av att stå emot ett militärt angrepp är han tydligare:

- Man behöver se över försvaret av Gotland, säger han och betonar ledningsfrågorna som oerhört centrala.

Tidigare i år sa han att det skulle behövas en officersstab på Gotland och att den skulle kunna bli starten för ett starkare försvar på ön.

Varför är ett militärt försvar av Gotland så viktigt?

- Den som besitter Gotland har också kontrollen över Östersjön, noterar han.

- Den som kontrollerar Gotland kan placera styrkor här, man får kortare flygtider mot det svenska fastlandet och utgör därmed också ett större hot.

Ledningsövningen har delvis hållits på Tofta skjutfält, en plats som Berndt Grundevik hoppas ska bestå som övningsmark. I ett läge där försvaret måste höja beredskapen skulle skjutfältet ha en central roll. Förband skulle då skeppas till ön, skjutfältet skulle bli platsen för de övningar som skulle krävas.

Att i ett sådant läge börja leta ny mark för att öva på skulle inte vara möjligt, menar han.

- Att behålla skjutfältet som övningsområde skickar också tydliga politiska signaler.

Berndt Grundevik, 56, har bland annat varit arméinspektör under fem år, ett uppdrag han avslutade tidigare i år då han tillträdde som försvarets ställföreträdande insatschef. Insatschefen leder svenska militära insatser såväl i utlandet som inom Sverige. Åren som arméinspektör innebar ett stort engagemang för den svenska Afghanistanstyrkan.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa