EU granskar Ducker-domar

EU-kommissionären Jean-Francois Brakeland har vänt sig till Högsta domstolens ordförande Marianne Lundius med en begäran om att få ta del av alla domstolshandlingar som rör Nordkalks planerade brott vid Ducker.

29 oktober 2012 15:59

Materialet ska ingå "som en del av en pågående utredning riktad mot Konungariket Sverige i samband med beviljande av tillstånd for brytning av kalksten i Bunge, Gotland".

Jean-Francois Brakeland förklarar att utredningens syfte är att klarlägga om Sverige tagit vederbörlig hänsyn till EU:s miljölagstiftning när täkttillstånden handlagts. (GA)

Så jobbar vi med nyheter