"Patientsäkerheten är hotad"

Sjuksköterskor slår larm om kaos på Visby lasarett. Det handlar om patienter som skrivs ut för tidigt och om personal som känner sig utsliten.

18 december 2012 07:43

 I dagens GT berättar sjuksköterskorna Linda Holmgren och Anne Rosvall om problemen och om deras kamp för en bättre arbetsmiljö.

- Vi upplever att patientsäkerheten är hotad. Hela kedjan är trasig, och det är patienterna och personalen på avdelningarna som blir lidande.

Ytterst handlar det om ett ledningsproblem, där många chefer slutat på kort tid. De har påtalat problemen, men allt faller mellan stolarna, säger Anne Rosvall.

Anne Rosvall har nu sagt upp sig på grund av den dåliga arbetsmiljön. Hon kommer att arbeta i Norge och frilansa.

- Jag kommer att få mer tid över och tjäna bättre samtidigt som jag slipper allt strul, säger hon till GT.

 

 

Så jobbar vi med nyheter