Inget skydd för Sudersandsbion

Sudersandsbion på Fårö uppfyller inte kriterierna för att byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen avslår Stiftelsen Bergmancenters ansökan.

2 januari 2013 15:46

Flera ansökningar om byggnadsminnesförklaring av bion har kommit in sedan år 2000 och samtliga har avslagits. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att sommarbiografen visserligen har kulturhistoriska och miljömässiga värden, men inte så höga att ett skydd genom kulturminneslagen, dvs byggnadsminnesförklaring kunde motiveras.

Riksantikvarieämbetet hänvisar i till biografinventeringen som gjordes 1995 där Sudersandsbion finns med, men inte når upp till byggnadsminnesklass.

Länsstyrelsen anser ändå att biografen har identitetsskapande, lokalhistoriska värden och att det skulle vara lämpligt med ett skydd i detalplanen enligt Plan- och bygglagen för att tillvarata de lokalhistoriska värdena.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa