Dåligt betyg för ambulanserna

Sveriges ambulanser är i dåligt skick. De har fler brister än polisbilar och brandbilar visar statistik från Svensk Bilprovning, skriver Riksrevisionen i en rapport.

7 januari 2013 06:27

Enligt besiktningsprotokollen från Bilprovningen för 2011 underkändes nästan var tredje ambulans och belades med krav på efterkontroll, uppger Ekot i Sveriges Radio. Var tionde polisbil och knappt var femte brandbil fick samma kritik. Detta kan leda till en försämrad patientsäkerhet, anser Riksrevisionen.

Så jobbar vi med nyheter