Koldioxid stressar ekosystem

Östersjön kommer alltmer att påverkas av försurningen genom den ökande halten av koldioxid i atmosfären.

8 januari 2013 16:38

Det visar ny forskning från Göteborgs universitet. Koldioxid är ett hot mot våra kusthav Västerhavet och Östersjön.

- Kusthavens ekosystem är utsatta för många olika hot där övergödning och utfiske är det vi hittills mest studerat. Nu ser vi att förhöjda halter av koldioxid kommer att öka stressen på de marina ekosystemen, säger Anders Ormstedt, forskare vid Instutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

 

Tidigare har man trott att Östersjön kanske skulle vara mindre hotat av försurning på grund av att det är övergött och har mycket syrefria bottnar. Men så förhåller det sig alltså inte.

- En minskning av utsläppen till atmosfären och en reducering av närsalter till Västerhavet och Östersjön är viktiga åtgärder som kräver en tuff framtida förvaltning, säger Anders Ormstedt.

Så jobbar vi med nyheter
Kerstin Klint