Detta är Muramaris

Villa Muramaris, cirka fem kilometer norr om Visby, byggdes under åren 1915-1917 och byggnadsminnesförklarades 1987. Villan byggdes av Johnny Roosval, professor i konsthistoria, och konstnären Ellen Roosval (född von Hallwyl).

18 januari 2013 09:11

Muramaris betyder "härden vid havet" eftersom byggnaden är byggd runt en sandstensspis, föreställande kärlekens gudinna, som är gjord av Ellen Roosval. Muramaris är byggt som en italiensk villa med öppen loggia, en pelarhall, och har en barockträdgård med fyra springbrunnar och marmorskupturer av Ellen Roosval. I parken fanns även ateljéer, musikrum, växthus, tennisbana och golfbana.

Planritningen av trädgården är gjord av konstnären Nils von Dardel. Själva huset ritades av paret Roosval men byggnadsritningarna gjorde arkitekten Arre Essén. Muramaris har hämtat sin inspiration från italiensk renässans och gotändsk medeltid. Anläggningen är även inspirerad av villa San Michele som Axel Munthe uppförde på Capri.

Muramaris är rikt dekorerad invändigt. Förutom Ellen Roosvals centrala sandstensspis är innertak och väggar rikt dekorerade med väggmålningar av konstnärerna Gerda Ruuth och Märta Anckarswärd.

Muramaris förföll under många år efter Johnny Roosvals död 1965 men byggnadsminnesförklarades 1987. Anläggningen ägs i dag av ögonläkaren Birgitta Amér som sedan övertagandet arbetat med att återställa byggnaderna och omgivningen så långt det är möjligt till dess ursprungliga skick.

Källa: wikipedia.org

muramaris.se

Så jobbar vi med nyheter