Oroad över öns nedmontering

Anders Björck (M) går till attack mot Gotlands politiker och regeringen om förslaget på statliga färjor. Ett förstatligande innebär ytterligare ett steg på väg mot nedmonteringen av Gotland anser han.

– Om jag vore gotlänning så skulle jag höja stridsfanan, säger Anders Björck.

1 februari 2013 16:29

Gotland/Fastland Anders Björk (M) tidigare försvarsminister och landshövding i Uppsala, följer utvecklingen på Gotland och är nu djupt oroad över den helhetsbild som han ser växa fram. Enligt honom en nedmontering, steg för steg av Gotlands självständighet.

Först försvarets nedläggning, följt av förslag på att Gotland inte längre ska vara ett eget självständigt län och nu övervägs ett förstatligande av färjetrafiken.

– Jag ser undan för undan hur man begränsar Gotlands möjligheter att agera på egen hand och ha en stark röst, säger Anders Björck.

Han vänder sig mot politikerna och regeringarna i Stockholm det senaste decenniet, som han anser sakta men säkert nedmonterat Gotlands självbestämmande. Och han är förvånad över de gotländska politikerna, som enligt honom verkar tycka att det är bäst om Stockholm bestämmer, eftersom man framfört att krav till staten på att färjetrafiken bör förstatligas.

– Det här är allvarligt och jag är förvånad över att politikerna inte är oroade. Kommunikationerna de är fullt avgörande för Gotland. En statlig styrning av färjetrafiken innebär att den underordnas andra intressen. Jag höjer ett allvarligt pekfinger, säger Anders Björck.

Hög tid

Det är hög tid att protestera enligt Anders Björk, som inte tror att man annars ser slutet på indragningarna.

– Jag var och är mycket mycket orolig över nedläggningen av försvaret. Gotland är strategiskt betydande och man vet inte vad som händer det närmaste decenniet.

Förslaget på att avskaffa landshövding och flytta länsstyrelse från Gotland har gjort honom ännu mer oroad.

– Det skulle drabba självständigheten hårt. Vem ska försvara Gotlands intressen om det inte finns en landshövding som kan åka till huvudstaden och ryta?

Färjeförslaget ser han som ett tredje steg i nedmonteringen. Om staten får större del i färjetrafiken än i dag så riskerar öns intressen att försvinna i rikspolitiken.

– Då blir Gotland helt beroende av Stockholm, man kommer att hamna helt under centralmakten. Det innebär att man får mycket lite att säga till om, Gotland blir en mycket liten bricka i spelet.

Så jobbar vi med nyheter