Så blir Gotlands framtida försvar

Försvarsminister Karin Enström skiljer inte på Gotland och fastlandet. Försvarsreformen står i fokus, inte att stärka utvalda delar av landet.

4 juli 2013 16:30

Enligt försvarsministern i Svenska Dagbladet behöver Sverige en förstärkt försvarsförmåga. Men Gotland, som av flera anses vara ett strategiskt område, ska inte enligt Karin Enström "särskiljas" från resten av landet.

- Jag ser Gotland som en del av Sverige och vi genomför nu en försvarsreform för att förstärka försvaret av hela Sverige, inklusive Gotland. Vi bygger en förstärkt försvarsförmåga. Det gör vi bland annat genom att försvarsmakten övar på Gotland, runt Gotland, i vattnen och i luften ovanför Gotland, säger Karin Enström till Svenska Dagbladet.

 

Sammantagen förmåga

Ministern menar att försvarsreformen är till för att förbättra och öka Sveriges försvarsförmåga.

- Det är just det som genomförs just nu. Jag tänker inte särskilja Gotland, jag tycker att vi är en lika viktig del av Sveriges territorium som, ska säga, Pajala i norr till Smygehuk i söder, säger Karin Enström till SvD.

För Karin Enström är inte det viktiga vad som materiellt står på Gotland, utan att Sverige har en sammantagen förmåga.

- Den bygger vi just nu. Inte minst genom att försvarsmakten övar också här, säger hon till SvD.

 

Sverige gagnas

På frågan om när Gotlands försvar har rustats upp, hänvisar försvarsministern till försvarsreformen.

- Det viktiga är att vi nu genomför försvarsreformen, för det kommer hela Sveriges försvar att gagnas av, inklusive försvaret av Gotland, säger Karin Enström till SvD.

Enligt Karin Ekström förbereds ett inriktningsbeslut till 2015 där det ska framgå hur det Gotlands försvar kommer att vara uppbyggt.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa