FÄLTBIOLOGERNAS DEBATTINLÄGG

17 juli 2013 08:43

Eva Feldt och Håkan Pihl (Nordkalk) skriver i sitt debattinlägg om vikten av dialog och att respektera varandras åsikter. De skriver om det dåliga med trakasserier och påhopp.

Jag håller helt med och välkomnar Nordkalks insikt. Men jag blir också orolig när Feldt och Pihl bara några stycken senare tycks ha glömt bort detta helt, och ägnar sig åt just hån och påhopp på dem som inte tycker likadant som de.

Att de som protesterat mot brottet är ett gäng arbetslösa som inte förstår värdet av arbete, det är väldigt lågt och motverkar direkt en meningsfull dialog.

 

Att förminska de som engagerat sig för miljö och vatten på norra Gotland till en klick arbetslösa faller bara tillbaka på Nordkalk själva. Om de var i skogen förra sommaren hoppas jag de lade märke till det breda spektrum av människor som engagerat sig för Ojnareskogen och Bästeträsk.

Det handlar om tusentals gotlänningar som engagerat sig – ungdomar, barnfamiljer, pensionärer, sommargotlänningar, urgutar, bönder, arbetande och arbetslösa. Tusentals kom förbi i skogen och visade sitt stöd förra sommaren. 25 000 har skrivit på namnlistan.

Demonstrationer har hållits i de flesta större svenska städer. Ambassader världen över har fått ta emot tusentals oroliga brev. Seriösa intresseföreningar som Bevara Ojnareskogen, Botaniska Föreningen och Naturskyddsföreningen har kämpat länge. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, EU-kommissionen och experter på natur, vatten och geologi har riktat stark kritik.

Mellanskog drog sig ur på grund av det stora tryck som skapades av många människor. Länsstyrelsen meddelade föreläggande. Och nu till sist har Högsta Domstolen underkänt hela den tidigare rättsprocessen.

 

Det är bra att rättsprocessen görs rätt, men det är inte positivt för någon att det drar ut på tiden.

 

Men att som Nordkalk påstå att det är Gotland som är den stora förloraren är fel. Gotland har hittills sluppit ett stort brott som riskerar oersättlig natur och dricksvatten och som rankas som ”samhällsekonomiskt olönsamt” av Hans Lööf, professor i nationalekonomi.

Den stora förloraren är Nordkalks ägare som förväntat sig kamma in åtskilliga miljarder med början i höst. Jag anser att en bättre rättsprövning och skydd av vår gemensamma miljö och vatten måste gå före enskilda vinstintressen.

 

Värst är det för de anställda på Nordkalk som kommer i kläm. Jag har stor förståelse för deras situation och här tycker jag att skarp kritik borde riktas mot Nordkalks ledning.

Hur tänkte Nordkalk när de planerade ett kalkbrott mitt i en framtida nationalpark och vid reservvattentäkten för hela norra Gotland? Utan att ha en plan B? Det är oansvarigt och ansvarslöst med så liten framförhållning, planering och riskbedömning gentemot de anställda på Nordkalk.

 

Nordkalks ledning måste inse att de lever i en värld 2013, där vi på FN-förhandling efter FN-förhandling slagit fast vikten av hållbarhet och värnande av biologisk mångfald. Vi har bara en jord, och vi kan inte fortsätta förstöra markområden och vattentillgångar som om vi hade en eller två planeter till.

Jobb ska vi självklart ha, men inom de gränser miljön och kommande generationers välfärd klarar av. Här har Nordkalk chansen göra sitt företag till modernt och ansvarstagande, både gentemot sina anställda och samhället i stort. Kanske går det att hitta mer hänsynsfulla metoder att bryta kalk? Återvinning och återanvändning? Går det att även på Gotland utvinna kalk ur kalkhaltigt vatten?

Jag har gärna en dialog om detta och hjälper gärna Nordkalk att ta steget mot ett mer hållbart och ansvarstagande företag.

 

Salomon Abresparr,

Ordförande Fältbiologerna

Så jobbar vi med nyheter