Claudiens arbete visas i Europa

Claudien Tuyisabes insatser för integrera invandrare i det svenska samhället har uppmärksammats tidigare. Nu kommer hans arbete att visas upp för hela Europa.

25 juli 2013 17:19

Under tre dagar är Ida Persson, Ben Gidley och Simon Rowe från universitet i Oxford på Gotland för att prata med Claudien Tuyisabe om det som han varit med om att utveckla här på ön - bland annat föreningen "Demokrati för barns framtid" där han är ordförande. Intervjun med Claudien Tuyisabe är en del i ett större projekt om invandring som kommer att visas upp i Turin i Italien i februari 2014. Europakommissionen har gett universitet i uppdrag att intervjua tio personer runt om i Europa om hur de jobbar med att få integrera invandrare i samhället.

– Jag är väldigt stolt över att Gotland är en av de platserna som kommer att vara i fokus när universitet gör sin research runt om i Europa. Sedan är jag väldigt glad över att få visa upp något som Gotland är i topp i, säger Inger Harlevi som varit en av de drivande personerna bakom Träffpunkt Gråbo.

Projektet kallas European Migrant Integration Academy (EU-MIA) och de personer som är med i projektet kommer att resa till tio olika städer i Europa och intervjua personer och föreningar om integration.

– Många av projekten finns i stora städer. Anledningen till att vi valde Gotland och Claudiens projekt är att vi var intresserade av ett gräsrotsprojekt i en lite mindre stad, säger Ben Gidley.

– De andra två aspekterna var att vi var nyfikna på hur man använde sport och kultur som en del av integrationen.

Han säger att just de sportsliga aktiviteterna är det som gett mest intryck från vistelsen på Gotland.

– Sport är en aktivitet där oftast alla kan vara med oavsett vart de kommer ifrån, säger Ben Gidley.

Dessutom var trion från universitet i Oxford väldigt imponerade av hur olika föreningar och organisationer tillsammans arbetar på Gotland.

– De ska ha respekt för hur de arbetar tillsammans för någonting, säger Ben Gidley.

Claudien Tuyisabe är väldigt stolt över att hans projekt blivit ett av de tio projekten som kommer att visas på en speciell webbsida och även visas upp på akademin i Turin i februari 2014 där cirka 60 personer från runt om i Europa kommer att delta – förhoppningsvis några från Gotland.

– Det här är jättestort och jag trodde inte att jag skulle få vara med om något liknande. Men Sverige väldigt bra på integration. Samtidigt kan både invandrare och vanliga svenskar bli mer öppna för att underlätta för invandrarna att komma in i samhället, säger Claudien Tuyisabe.

Om EU-MIA

Målsättningen: Man hoppas att den lokala integrationspolitiken ska komma hela EU till lags genom bland annat intervjuer med 10 personer i olika länder. Europakommisionen har gett universitetet i Oxford, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) och Europeiska forumet för integrationsforskning (FIERI) i uppdrag att genomföra projektet. 

Utbildning: När allt material har sammanställs kommer personer att utbildas online på EU-MIA:S hemsida, sedan genom en vecka i Turin i februari 2014, och genom uppföljning på hemsidan.

Källa: http://www.compas.ox.ac.uk/research/urbanchange/european-migrant-integration-academy-eumia/

 

Om Claudien

Claudien Tuyisabe kom från Burundi 2006 som flykting efter inbördeskriget i landet. Han bor i Visby tillsammans med fru, fem barn och två bröder. Claudien arbetade med mänskliga rättigheter i Burundi - sedan han kom till Sverige har han engagerat sig i Rädda Barnen och startat Demokrati för Barns Framtid - en organisation för föräldralösa barn i Burundi.

Han har bland annat tilldelats pris från Stenbeckstipendiet, Ernst Killianderstipendiet och Emerichfonden.

Källa:http://demokratiforbarnsframtid.se/claudien/

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa