Ambulanser upphandlas

Idag publiceras underlaget för upphandling av öns ambulanser.

16 september 2013 15:33

Upphandlingen omfattar ett kontraktsvärde på cirka 200 miljoner kronor. Avtalet ska ska börja löpa från 2015 och fem år framåt, med förlängning ett plus ett år.

– Underlaget ser i stort ut som idag. Det är krav på ambulans i Slite, Hemse och Visby. Sedan är det också krav på en extra ambulans i Visby vecka 27-32, säger Leif Dahlby (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hemse har idag dygnet runt-bemanning och i det nya underlaget tar regionen in option för att även ha dygnet runt-bemanning i Slite.

När det gäller bränslefrågan kan regionen inte ställa krav på biogas eftersom det inte finns tillräckligt med tankställen på Gotland, men om det tekniska problemet löses kan även detta lyftas in i upphandlingen.

Ny alarmering

Även ambulansdirigeringen är under förändring. Avtalet med Medhelp gick i stöpet efter en konflikt tidigare och förhandlingar pågår för fullt med SOS Alarm som kommer att ta över dirigeringen från och med 1 december.

– Det har sagts att utalarmeringen på Gotland ska ske från Stockholm och det tror vi är den bästa lösningen för oss, säger Leif Dahlby.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa