Skenande kostnad för ringmuren

Återuppbyggnaden av den rasade ringmuren blir långt dyrare än vad som först beräknats. I dag har man avslöjat den nya mångmiljonbudgeten.

3 oktober 2013 12:02

Riksantikvarieämbetet kallade idag till presskonferens för att informera närmare om återuppbyggnaden av det parti av ringmuren i östergravar som rasade den 24 februari 2012. Det visar sig att det kommer bli både en långdragen och kostsam historia.

Arbetet förväntas bli klart först oktober 2014 och till en kostnad av totalt sju miljoner kronor.

Projektledaren Ulrika Mebus, Riksantikvarieämbetet, nämnde i maj i år att kostnaden uppskattades till tre miljoner kronor, men reserverade sig samtidigt med att det där och då var svårt att sätta en konkret prislapp. Nu, drygt fyra månader senare, har den uppskattade prislappen mer än fördubblats.

– Vi uppskattar att den totala kostnaden blir cirka sju miljoner kronor. Det blir ett mer omfattande arbete än vi initialt trodde. Raset skedde på sämsta möjliga sätt och på sämsta tänkbara ställe, vilket försvårar säkringsarbetet och har medfört ett antal tillkommande arbeten. säger Ulrika Mebus.

60 ton kran

Just nu finns en kran som väger närmare 60 ton på plats. Med hjälp av den beräknas den omfattande stålkonstruktionen som säkrar upp muren på båda sidor att helt vara på plats inom ett par veckor. Därefter sätter nerplockningen av stenar kring det 70 kvadratmeter stora partiet. Återuppbyggnaden förväntas sätta igång i april-maj 2014.

– Temperaturen behöver vara rätt, över tio grader, innan vi kan börja bygga upp muren igen, säger Kjell Jakobsson vid byggnadshyttan på Gotland.

Arbetet förväntas bli klart i början av oktober nästa år.

– Det är en ganska tight tidsram som vi ska göra vårt bästa för att hålla, säger Kjell Jakobsson.

Den del av muren som rasat är cirka 7 meter hög och tio meter bred. Det rör sig om cirka 35 kubikmeter som väger närmare 87,5 ton.

Cirka tio gånger mer än det, 900 ton, kommer nu plockas ner innan det byggs upp med start nästa vår.

Så jobbar vi med nyheter