Lugnar om främmande makt nära ön

Militärövningarna i Sveriges närområde blir fler.

11 oktober 2013 07:55

Försvaret analyserar nu den ryska storövningen "Zapad 13".

– De gör mer komplexa övningar. Det går uppåt i förmåga, säger försvarets insatschef Anders Silwer.

Zapad 13 har ökat oron för den ryska upprustningen i Baltikum och Polen. Orsaken är att den militära aktiviteten var betydligt större än väntat. Silwer tycker dock inte det fanns något överraskande jämfört med tidigare.

– Det var ungefär den storleken Zapad brukar vara, säger han.

Enligt Silwer följde övningen i september trenden – de ryska övningarna blir större och mer komplexa.

Fler övningar

Zapad genomfördes i Kaliningrad och i Vitryssland och omfattade, enligt Försvarsmakten, som aviserat drygt 22 000 man. Men samtidigt pågick ytterligare övningar på Kolahalvön och i Moskvaområdet. Silwer bedömer den totala omfattning av alla övningar till "i storleksordningen" 50 000 man. I vilken utsträckning övningarna var samordnade vill Silwer inte gå in på.

Det officiella syftet med Zapad 13 har formulerats så vagt som att öva saker av intresse för Rysslands och Vitrysslands säkerhet. I Kaliningrad tränade till exempel marininfanterister landstigning på stränderna.

Nytt flyg

Under övningen ökade det svenska försvaret sin närvaro i Östersjön för att samla information. En nyhet var att Ryssland för första gången använde sitt nya attackflygplan SU-34 Fullback i Östersjön. Planet är dubbelt så stort som Jas Gripen och har relativt lång räckvidd.

Nato ska i sin tur om några veckor genomföra "Steadfast Jazz" med 6 000 man för att öva kollektivt försvar av Baltikum. Sverige planerar skicka åtta observatörer.

Sverige har även deltagit i en rad övningar under hösten och lett "Northern Coast" i området runt Gotland. Där deltog 14 länder, 30 fartyg och två ubåtar. De övade bland annat upprätthållande av vapenembargo och piratjakt.

Så jobbar vi med nyheter