Stärkt brandskydd ska klara kraven

Nyanställda brandmän ska säkra beredskapen inom räddningstjänsten. På fredag presenterar regionen ett förslag om utökad bemanning för en kritisk länsstyrelse, skriver Gotlands Allehanda.

16 oktober 2013 08:50

Enligt förslaget ska två brandmän anställas för tjänst dygnet runt vid deltidsbrandkåren i Slite och i Hemse tillförs två brandmän på dagtid. Dessutom ska en person med befälskompetens rekryteras för uppdrag runt om på ön.

Bakgrunden till förslaget är att länsstyrelsen länge kritiserat regionen för att inte ha något handlingsprogram för räddningstjänsten. Det tidigare programmet slutade gälla 2010 och det nya ska gälla för 2014 och 2015.

– I fokus är förebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder, säger räddningschefen Dick Svennefelt till GA.

Gotland har tio brandstationer och länsstyrelsen kräver att regionen säkerställer beredskapen på tre. Nu väntar nyanställningar med start efter sommaren 2014.

Regionen föreslår till nästa års budget att två miljoner kronor tillförs räddningstjänsten. Den nya bemanningen kommer dock att kosta cirka åtta miljoner kronor per år.

Läs mer i GA:s e-tidning>>

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa