Gotlandsbåtens vädjan till regionen

I dag skickar Gotlandsbåten AB ett öppet brev till regionen där de vädjar till politikerna att säkra hamnfrågan för sommartrafiken nästa år.

29 oktober 2013 08:51

Brevet har även publicerats i dagens GA och GT.

 

Läs hela brevet här>>

 

Senast den 31 oktober, på torsdag, måste bolaget ha ett skriftligt löfte om att hamnfrågan i Visby kommer att lösas för att kunna skriva kontrakt med den båt de planerar att använda.

Destination Gotland, å sin sida, har också skrivit brev till regionen. Destinationen menar att reglerna inte tillåter att ytterligare en aktör släpps in på kajplats 5 och 6. Däremot finns inga problem med att Gotlandsbåten nyttjar kajplats 7 som används av kryssningstrafiken. Men när den är upptagen av gästande fartyg behövs en alternativ kajplats för att säkra samtliga turer.

Ett sista alternativ skulle kunna var kajplats 4, där båtar la till på 1970-talet. Det krävs dock en hel del kostsamma åtgärder för att platsen ska kunna användas.

Så jobbar vi med nyheter