Kajfrågan: Här ska 400 bilar till få plats

Många jublar över att projektet Gotlandsbåten är igång. Men hur blir trafiken i hamnen?

– Det är ingen bra lösning det här. Det kommer att bli konflikter och problem, säger tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S).

14 november 2013 09:54

HÄR kan du se flygbilden över hamnen i större format (Foto: Gunnar Britse)

 

På onsdagen var det hurrarop och glada miner när Gotlandsbåten till slut kunde gå ut med att det blir trafik mellan Visby och Västervik till sommaren. Men från och med nu är det hårt arbete som gäller och många kniviga problem att lösa. Ett av de största är hur man ska leda biltrafiken och var alla bilar ska parkera.

Enligt hamnavtalet som regionen och Gotlandsbåten kommit överens om ska Gotlandsbåtens färja lägga till antingen vid kajplats 7 (kryssningskajen) eller vid 4:an (ute vid holmen).

Den båt som Gotlandsbåten tänker hyra tar 1200 passagerare och 400 personbilar.

Tillfällig lösning

– Vi gillar egentligen inte att det blev kajplats 4. Trafiken kommer att öka i den inre hamnen och vi har jobbat i flera år på att få bort biltrafiken därifrån. Bland annat är ju rondellen som vi byggt vid gamla hamnterminalen ett sätt för bilarna att lätt kunna vända, säger Tommy Gardell (S).

Han hoppas att kajplats 4 blir en tillfällig lösning för den här sommaren och att den sedan bara används för besökande båtar utan bilar ombord, och som nödhamn.

Kanske kan man redan i sommar styra en del kryssningsbåtar dit istället, hoppas Gardell. Men problemet för sommaren återstår.

– Vi måste ordna med mottagning av bilar och det måste finnas plats för bilarna i väntan på färjan. Dagens parkeringsplatser vid holmen kommer kanske inte att kunna vara kvar. Vi måste fundera på dubbla filer.

Andra delar är att säkra för gångtrafikanter och att behålla atmosfären längs med Skeppsbron.

Bekymrad

Tommy Gardell är märkbart bekymrad-

– Nu när det är bestämt måste vi försöka hitta den bästa lösningen. Men det här är inte genomtänkt. Det kommer att bli konflikter och problem. Tekniska nämnden kommer nu ge uppdraget till förvaltningen att skissa på en möjlig trafiklösning för sommaren. En av dem som jobbar med trafikplaneringen är Lennart Klintbom.

– Vi måste se till att det inte blir kaos helt enkelt. Visst är det möjligt. Senast på 70- och 80-talen körde ju bilar av från färjor som låg i inre hamnen.

En av nötterna att knäcka är var man gör av 400 bilar som väntar på att få köra ombord.

– Vi har ingen lösning än. Det här är ju inget som vi har funderat på tidigare. Men nu kommer vi få uppdraget att göra det.

Även polisen kommer att vara med i planeringen av trafiksituationen.

Vill inte ha kaosGotlandsbåten vd, Lars Meijer håller med Tommy Gardell om att det här inte är en bra lösning.
- Vi vill inte ställa till med kaos och hade man kunnat lägga kryssningsbåtarna i 4:an istället hade det varit bättre. Nu går inte det eftersom de båtarna oftast är för stora för den kajen.

Lars Meijer har fortfarande små förhoppningar om att det genom olika lösningar till slut inte blir så många gånger som 4:an används. Men hur det ska gå till kan han ännu inte säga.

Så jobbar vi med nyheter