Samråd om räddningstjänsten

I dag har kustbevakningen, polisen, länsstyrelsen och regionen haft samrådsmöte om förslaget om handlingsplan för räddningstjänsten.

18 november 2013 17:41

Regionens beredskapschef Christer Stoltz berättar att han gick igenom förslaget och processen bakom.

– De hade ingenting att erinra, säger Christer Stoltz och påpekar att protokollet inte än är justerat.

Innehållet i programmet har tidigare presenterats, bland annat att två brandmän ska anställas på heltid i Slite och att Hemse deltidskår kompletteras med två brandmän på dagtid.

Enligt Christer Stoltz kommer dagens samrådsmöte inte ändra något i programförslaget, som ska tas upp i regionstyrelsen torsdag 21 november

– Jag berättade även om inriktningen att jobba mer i en större helhet, inte bara prata skadeförebyggande och skadeavhjälpande utan även ta ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna.

Det handlar bland annat att jobba förebyggande över hela ön och att jobba med andra trygghetsfrågor, som fallolyckor och suicidprevention.

– Om allt går som planerat blir det beslut i december och vi börjar jobba med det i januari, säger Christer Stoltz.

Det handlingsprogram som diskuteras nu reglerar hur räddningstjänsten ska arbeta skadeförebyggande och skadeavhjälpande enligt lagen om skydd mot olyckor. Det är det mest akuta eftersom länsstyrelsen, som har tillsyn över räddningstjänsten, kritiserat regionen för att inte ha ett aktuellt handlingsprogram för räddningstjänsten.

– Vi vill ta ett helhetsgrepp och ta fram ett övergripande program där det här handlingsprogrammet blir ett delprogram. Senare kommer vi att ta fram delprogram för andra områden också, säger Christer Stoltz.

Den 16 december beslutar regionfullmäktige om handlingsprogrammet för räddningstjänsten.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa