Pär och Tobias fick pris

Gotländska arbetsgivare prisades för sina insatser till att få in fler i arbete.

26 november 2013 11:59

Vid Finsams:s frukostmöte på tisdagen var det lite extra festligt. Då delades det nämligen ut pris till två arbetsplatser som tagit emot personer som ska arbetsträna.

Priserna gick till Pär Andersson på Guteägg i Bäl och hederspriset gick till Tobias Mattsson på Rusta för deras enastående insatser för att få in fler i arbete. 

  - Det är första gången som vi delar ut priset. Det gör vi för att uppmärksamma arbetsgivare som tagit emot människor som kanske hamnat mellan stolarna lite och som behöver få komma ut i arbetslivet. Deras insatser är fantastiska och man får komma ihåg att det här ger så mycket tillbaka också, poängterar Evas Jupiter på Finsam.

 

Här är delar av Finsam:s motivering:

FinsamGotlands pris 2013 till arbetsgivare och arbetsplats för utmärkt mottagande vid arbetsträning går till Pär Andersson, Gute ägg i Bäl.

"Pär Andersson har med stort hjärta tagit emot deltagare från Unga Kvinnor. Han är ensamföretagare, som genom sitt

stora engagemang bidragit till att utanförskap blivit innanförskap".

Finsam Gotlands hederspris 2013 går till Tobias Mattsson på Rusta,

för hans engagemang som skapat möjligheter för unga människor att bryta utanförskap och komma ut i

arbetslivet. Tobias är en inspirerande förebild som tillåter misstag på jobbet och somger både en och två chanser att komma tillbaka. Han visar tålamod, förtroende, bra feedback,

respekt och uppmuntran men kan också tala allvar när det behövs har fått många ungdomar att växa och se sina potentialer.

Priserna kommer fortsättningsvis att delas ut årligen, berättar Eva Jupiter.

DETTA ÄR FINSAMGOTLAND

Genom samordningsförbundet FinsamGotland,

Arbetsförmedlingen samt Region Gotland med socialtjänst, vård, omsorg och utbildning.

Syftet är att utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med

individen i centrum. Målgruppen är personer som behöver stöd från minst två av parterna

för att komma, eller komma tillbaka, till egen försörjning genom arbete eller studier.

Så jobbar vi med nyheter
Kerstin Klint