Tillstånd för rallytävling på Gotland

Gotlands Motorförenings Bilklubb har beviljats tillstånd atta arrangera tävlingen "Rally Gotland" i april.

20 mars 2014 17:21

Länsstyrelsen har beviljat Gotlands Motorföreningens Bilklubbs ansökan om att den 25 och 26 april anordna rallytävlingen "Rally Gotland" på öns vägar.

Bland villkoren för att få anordna tävlingen finns bland annat att de avstängda sträckorna måste märkas ut, att start- och målplats inte förläggs på eller i omedelbar anslutning till allmän väg samt att tillståndshavaren svarar för de kostnader som tävlingen kan åsamka markägarna.

Så jobbar vi med nyheter