Gotland bäst på fiber

Gotland får minst offentliga medel till utbyggnad av fibernät, i hela landet, ändå har vi kommit längst. – Det beror till största delen på att människor runt om i socknarna varit så intresserade och villiga att satsa tid, arbete och pengar, säger Gunilla Lexell, fibersamordnare på länsstyrelsen, till Gotlands Tidningar.

14 april 2014 09:43

Enligt bredbandsstrategin,som togs av kommunfullmäktige 2010, så ska alla gotländska hushåll ha fiber med en hastighet av minst 100 megabit per sekund år 2015.

– Nu har 45 socknar av 92 färdiga fibernät. Om ett år beräknas ytterligare 31 socknar ha det. Och de 16 som då är kvar kommer att få sina nät byggda under 2015, berättar Anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig i Region Gotland.

Oväntat fort

Det har gått oväntat fort, mycket tack vare att det förra året kom in två nya leverantörer av bredbandsabonnemang.

– Det var som om det öppnades en dammlucka förra året när IP Only och Telenor kom in som aktörer och tog upp konkurrensen med Telia/Skanova, säger Anne Ståhl Mousa.

Grötlingbo och Hejde var de socknar som var först ut att bygga ut fibernätet. De fick pengar från Leader Gotland för utbyggnaden, men det har inga andra fiberföreningar fått.

– De enda offentliga pengar som kan fås på Gotland är 2 000 kronor per bebyggd fastighet i fiberföreningens område. Oavsett om det är permanent- eller fritidsbostad, men de här pengarna är inte så viktiga länge och många föreningar bryr sig inte om att ansöka. Men alla som sökt har fått pengar och vi har ingen kö. Har det inte funnits statliga pengar så har det tagits av regionala utvecklingspengar, säger Gunilla Lexell.

Det har varit få problem med utbyggnaden på Gotland. Nästan alla markägare har gått med på att man gräver på deras mark och de som ska ansluta sig till fibernätet bidrar ofta med tre dagsverken.

Kostnaderna skiljer sig

Anslutningsavgifterna variera mycket från socken till socken, beroende på hur många hushålla som delar på kostnaden och hur långt det är mellan husen. Snittkostnaden ligger på 18 500 per hushåll och månadskostnaden landar på runt 350 kronor. Även i Visby är utbyggnaden på gång - enligt planen ska hela Visby ha tillgång till fiber i anda kvartalet 2016.

– På sikt hoppas vi också kunna binda ihop alla fibernät på Gotland. Då blir det mindre sårbart om det uppstår en skada någonstans eftersom vi då kan göra som med elnätet och låta dataöverföringen gå andra vägar. På så sätt slipper en hel socken bli drabbad av ett avbrott, säger Anne Ståhl Mousa.

 

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa