Bandyboll och mobiltelefon byggs in när första stenen läggs

På fredagen började uppbyggnaden av den raserade delen av ringmuren.

En stor skara trotsade regnet och tog sig till ceremonin för se den första stenen läggas.

9 maj 2014 14:22

Den 24 februari 2012 rasade den cirka 70 kvadrater stor yta av ringmuren. Inte bara Gotlänningar blev omtumlade av händelsen, detta blev en riksnyhet.

Raset ledde till omstridda diskussioner, vad ska detta kosta, vem ska ta ansvar och hur vet man att detta inte kan ske igen?

Nu, två år senare lades alltså den första stenen i arbetet för att bygga upp muren igen.

"Historiskt ögonblick"

–  Detta är ett historiskt ögonblick, sa projektledaren från Riksantikvarieämbete, Ulrika Mebus, då Ceremonin inleddes.

Varför arbetet kring uppbyggnaden tagit så lång tid förklarar Lars Amréus från Riksantikvarieämbetet främst beror på två saker.

Det ena är av säkerhetsskäl. Arbetet är komplicerat vilket kräver stor förberedelse för att säkra upp muren.

Den andra anledningen har med kvalitet att göra. Lars Amréus förklarar att man inte bara vill bygga upp muren utan att lämna någon garanti.

I samarbete med forskare från bland annat Uppsala universitet säger man nu att man kan vara säker på att det görs ett bra jobb, garantitiden ska gälla i 700 år.

Arbetet skall ske på så liknande sätt som då muren byggdes. Det är en blandning av kalkbruk och lerbruk som används.

Även Unesco i Paris har haft stort intresse av återuppbyggnaden då ringmuren är ett världsnaturarv.

Muren byggs med hälsning till framtiden

Klass 5a från Solbergaskolan var på plats med en hälsning till framtiden. Eleverna lämnade nutida föremål i en burk som skall byggas in i muren.

I burken ligger bland annat ett brev, en mobiltelefon, en bandyboll och ett nagellack.

– Jag hoppas de inte rivit hela hela muren när de hittar den här, sa Anna Östergren, en av eleverna medan hon höll upp burken.

Efter att framtidens hälsning lagts på plats samlades en ivrig klass för att sjunga "Ge en sol till jordens barn", en låt av Ted Gärdestad

Så mycket kostar muren

– Sammanlagt ligger kostnaden mellan 6 och 7 miljoner kronor, berättar Ulrika Mebus.

Pengar som inte bara går till själva byggnadsarbetet utan även till forskningen.

Utöver den kostnaden har drygt 170 000 kronor samlats in av frivilliga privata givare och företag till kampanjen Rädda ringmuren.

Dessa bidrag har som ändamål att användas för akut och långsiktigt underhåll.

Muren ägs idag av Region Gotland där Riksantikvarieämbetet har hand om förvaltningen av den.

Att muren kommer rasa igen är ett faktum sades det under ceremonin, därav uppmuntrades fler personer och företag att komma med ekonomiska bidrag.

Så jobbar vi med nyheter