Missnöjd kund får rätt av ARN

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, anser att ett gotländskt företag ska betala ersättning till en kund.

26 maj 2014 15:22

Enligt kunden hade han och företaget kommit överens om ett fast pris för ett anläggningsarbete. Trots detta tillkom kostnader under arbetets gång på drygt 10 000 kronor.

Kunden går med på att betala 1 380 kronor utöver det överenskomna priset för hyra av en maskin som ingen av parterna hade förutsett. ARN går på kundens linje och rekommenderar att företaget inte kräver in resten av beloppet, 9 904 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin