UPPDATERAD: Omöjligt att säga när oljan sinar

Miljöräddningsfartyg avlöser varandra i takt med att vraket vid Gotska Sandön fortsätter läcka olja.

30 juni 2014 13:45

Filmer från räddningaktionen»

 

Under lördagen påträffades ett oljeutsläpp från ett vrak norr om Gotska Sandön. Kustbevakningen håller på att samla upp oljan och enligt Björn Meijer, räddningsledare hos Kustbevakningen, är det omöjligt att säga hur lång tid saneringen kommer ta eftersom utsläppet är pågående. På måndagsförmiddagen byttes miljöräddningsfartyget KBV002 Triton av med KBV033 som fortsätter arbetet försöka borsta upp oljan med mekanisk upptagning.

- Det är lätt olja, ungefär som diesel, och det gör det svårare att sanera, säger Björn Meijer.

Oljan bubblar upp till ytan cirka fem landmil norr om Gotska Sandön och har spridit sig till ett bälte som är ungefär 100 meter brett och en sjömil långt. Enligt honom kan det inte uteslutas att Gotska Sandön kan påverkas av utsläppet men i nuläget gör den inte det.

TT rapporterade att det läckande vraket med största sannolikhet är M/S Immen, ett 80 meter långt fartyg som förliste 1977. Alla vrak som sjunkit senare än 1910, innehåller mer eller mindre olja och löper samma risk som M/S Immen att börja läcka. Ett flertal sådana vrak finns runt om Gotland i nuläget.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa