Nu säljs försvarsön Enholmen

För Enholmen har en 400-årig era som försvarsanläggning tagit slut och en ny är på väg. Ön är till salu för omkring 15 miljoner.

GA fick en exklusiv visning av ön och dess hemliga minstation innan den gjuts igen.

19 april 2011 04:00

Efter en kort båtfärd på bara några minuter från Slite hoppar vi av på en gisten träbrygga. Vi har hamnat på Enholmen, där vi ska få en rundtur bland de gamla försvarsanläggningarna, och framför allt den topphemliga minstationen. Det är första och sista gången utomstående får se minstationen innan ön hittar en köpare.

- En kvalificerad gissning är att ön kommer att säljas för omkring 15 miljoner. Där någonstans ligger marknadspriset, säger Catharina Millmarker, pressekreterare på Fortifikationsverket som sköter försäljningen.


Femton meter
Med henne och säkerhetskonsulten Henry Rongberger tar vi oss ner i den övergivna minstationen cirka femton meter under jorden. Det är fyra meter högt i tak. Här finns tre stora containrar där man jobbade, sov och förvarade förnödenheter. Ett tiotal personer bodde och arbetade här innan stationen stängdes på 1990-talet.

Eftersom det finns liknande anläggningar i bruk kan Fortifikationsverket inte ta risken att utomstående får se hur stationen är uppbyggd. Så snart den är utrymd måste den därför gjutas igen med betong innan en försäljning kan ske.

För Enholmen ska säljas, det beslutades 2008.

Catharina Millmarker är själv väldigt engagerad i Enholmens öde. Hon har tidigare bott på Gotland i 15 år och har flera gotländska kronobåtsmän som förfäder. Hon vill gärna väcka debatt i frågan om vem som ska äga ön. Frågan är vem som ska köpa Enholmen, Region Gotland eller någon privatperson?

- Jag hoppas att regionen tycker att de kan göra något av ön. Annars kan vi sälja den privat, men då känner jag att det måste det bli en bra ägare. Men vem som köper kan vi inte påverka i det läget, säger hon.

En omständighet som en privat aktör har att ta ställning till är att ön är byggnadsminnesskyddad. Men det är inte den första ön Fortifikationsverket säljer.

- I Stockholms skärgård har vi sålt öar som tidigare fungerat som försvarsanläggningar. Några av dem har gått till privata ägare, säger Catharina Millmarker.


Sedan 1600-talet
Enholmen har en lång historia som försvarsanläggning. På 1600-talet byggdes Carlswärds fästning här, som senare revs och gav plats åt Enholmens fästning på 1800-talet. Den senare byggdes i samband med Krim-kriget som ett östligt skydd för Gotland, och batteribyggnaderna står fortfarande kvar. Här har man haft kanonvärn ut mot havet.

1905 beslutades att Enholmen skulle läggas ner som fästning, men den användes som övningsområde ända fram till 90-talet. Minstationen var i bruk mellan 50-talet och 90-talet.

Vem skulle då kunna vara intresserad av att investera i Enholmen? GA ställer frågan till Pigge Werkelin, som nyligen byggt sina Drömstugor på Slitesidan, vid stranden mittemot ön.

- Nej, det är jag inte intresserad av. Jag hoppas att den går till en privat ägare som man kan samarbeta med och som inte stänger av ön för besökare, säger Pigge Werkelin.

I början av hösten kommer regionen att få en officiell förfrågan. Tackar de nej kommer Enholmen att läggas ut till försäljning på den öppna marknaden.

Så jobbar vi med nyheter