Konsultinköp för 29,8 miljoner granskas

Teknikförvaltningens kostnader för inhyrda konsulter skenar. I dag kan GA avslöja att summan för i år redan är uppe i 29,8 miljoner kronor. Trots regionens stoppaket.

Och konsultkostnaderna lär inte bli mindre nästa år, enligt Tommy Gardell.

6 oktober 2012 06:00

Gotland

Det är firman Öhrlings Pricewaterhousecoopers som gjort den oberoende revisionen av teknikförvaltningen. Tommy Gardell, ordförande för tekniska nämnden, har ännu inte läst rapporten men regiondirektör Bo Dahllöf har gett honom en muntlig dragning av innehållet.

Enligt teknikförvaltningens siffror som GA fått ta del av har man hittills i år anlitat konsulter för 29,8 miljoner kronor, den högsta summan någonsin. Förvaltningen ligger därmed redan nu, i början av oktober, sex miljoner kronor över fjolårets kostnader.

Rekord trots stoppaket

Kostnaderna är högre än någonsin, trots att regionen i maj lanserade ett stoppaket som bland annat innebär stopp för inhyrda konsulter.

- De projekt som redan påbörjats påverkas inte av stoppaketet. Däremot kan vi inte ta in konsulter för att till exempel utvärdera sommarens p-avgifter, där är det stopp, säger Tommy Gardell.

Vad beror de höga konsultkostnaderna på?

- Vi har haft flera stora projekt där vi behövt ta in kompetens utifrån. Vi har till exempel byggt resecentrum vid hamnen.

Kommer det att bli mindre kostnader för konsulter nästa år?

- Det är nog tveksamt. Nästa år drar vi ju igång arbetet med sporthallen och Östersol bland annat.

Över två miljoner kronor har i år gått till Tom Hansson AB bygg- och fastighetsutveckling i Kungsbacka, som har utvärderat regionens fastighetsskötsel utan att regionen gjort någon offentlig upphandling.

Revisionsrapporten presenteras för regionstyrelsen på måndag. De övriga delarna av granskningen är affären där en gotländsk sopbil gavs bort gratis till Tanzania, samt biogasprojektet där regionen förband sig att köpa in biogas men inte har utnyttjat den.

"En viktig rapport"

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson har tidigare för GA beskrivit det hela som "en jädra soppa". Inte heller han har läst rapporten men han inväntar den med spänning.

- Det är bra att det här kommer upp på bordet och utreds. Det är en viktig rapport och vi får se vilka slutsatser vi kan dra av den, säger han.

Tommy Gardell känner ingen oro för granskningen.

- Jag tycker vi har bra kontroll på verksamheten och jag har stort förtroende för förvaltningen. Att göra som Åke Svensson gjort och kalla deras arbete för en jädra soppa, det tycker jag är fel.

- Men ibland kanske det har gått lite för fort i hanteringen. Har det blivit några fel så måste vi titta på dem, säger Tommy Gardell.

Konsultkostnader

Teknikförvaltningens konsultkostnader:

2010 29 721 000 kronor

2011 23 070 000 kronor

2012 29 774 000 kronor (30/9)

Sammanlagt 2010-2012:

82 565 000 kronor

Summorna är avrundade till jämnt tusental.

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Så jobbar vi med nyheter
Jakob Simonson