Så ska muren lagas

I februari förra året rasade plötsligt en del av Visby ringmur. Eftersom det ligger tonvis med sten högst upp på krönet är byggarbetsplatsen farlig, men nu har man kommit på en lösning.

14 juni 2013 13:01

Nu planeras och projekteras återuppbyggnaden av muren som beräknas vara helt färdig nästa år. Men man har stött på en del problem på vägen.

- Det var lite jobbigt först eftersom det inte hänt förut. Den första frågan blev: hur gör vi? säger projektledare Ulrika Mebus.

Carl Thelin från Tyréns berättar hur man skall lösa problemet med återuppbyggnaden.  I år kommer den övre delen av muren att plockas ner för att garantera säkerheten på arbetsplatsen.

- Muren innehåller flera problem. Det ligger en massa sten uppe på muren, dessutom lutar muren och den nedre kärnan är lösare.

Carl Thelin liknar återuppbyggnaden vid ett "moment 22" eftersom det ligger många ton sten ovanför raset som inte kan plockas bort. På grund av överhänget är det helt enkelt farligt att laga muren och tillsammans ger detta en komplex bild. Muren rasade troligen på grund av äldre lagningar som gjordes med cement i mitten av förra seklet.

- Vi borde börja nerifrån och ta bort rasmassorna, men då kanske det andra ramlar ner.

Rasmassorna kan alltså inte plockas bort. Man kommer därför istället gjuta en platta för att höja marknivån för att på så sätt kunna jobba bättre och säkrare. Därefter ställs en stödjande ställning av stålkonstruktion på den gjutna plattan ovanpå rasmassorna. Därefter kan man börja jobba.

- Sedan kan vi plocka ner delarna och återställa muren i befintligt skick.

Under sommaren erbjuds visningar och vandringar runt muren och vid raset, men man kan inte komma alldeles intill raset som är avspärrat med ett högt staket.

Är det farligt att vistas vid ringmuren?

- Det är ju vid flera ställen som det fogats på ett liknande sätt med cement. Så det är troligt att det kommer att hända igen, säger Ulrika Mebus.

Tidsplanen för färdigställandet av muren har skjutits fram ett år.

- Processen har blivit utdragen, men det viktigaste är att det blir gjort på ett bra sätt, betonar Ulrika Mebus.

Uppbyggnaden bedrivs som ett forskningsprojekt där Uppsala Universitet, Riksantikvarieämbetet, Byggnadshyttan och Tyréns och Gotlands Museum samverkar.

Så jobbar vi med nyheter