Fler fall av TBE rapporteras

Ökningen av TBE-fall i Sverige de senaste åren håller i sig. Och smittan sprider sig västerut. Det visar Folkhälsomyndighetens statistik, uppger Sveriges Radio Ekot.

9 mars 2019 04:14

Under 2018 rapporterades 385 fall av personer som insjuknat i TBE, nära nog identiska siffror som 2017 (391 fall), men mycket mer än 238 som rapporterades 2016.

Det har varit en stadigt ökande trend om man ser sedan mitten av 1980-talet att det rapporteras fler och fler fall, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till Ekot.

Virussjukdomen TBE sprids av fästingar, som i allt högre grad breder ut sig över större områden i Sverige. Många fall av TBE rapporteras från ostkusten, i synnerhet Stockholmsområdet, men även tidigare relativt fredade områden är drabbade, vilket delvis kan förklaras med klimatförändringar.

Under flera år nu har vi sett en spridning västerut, i Västra Götaland, Västmanland, Örebro län och även i Värmland, säger Marika Hjertqvist.
Klimatförändringen gör att det blir längre säsonger som fästingarna kan vara aktiva, och att människor är ute mer i naturen då också och stöter på fästingar som bär på viruset.

Folkhälsomyndigheten arbetar nu med att ta fram en ny karta över riskområden i Sverige.

Om man brukar röra sig i riskområden där man vet att det finns TBE, och man vet att man brukar få fästingar – då är det ju rimligt att man går och vaccinerar sig, säger Marika Hjertqvist.
Fakta: TBE

TBE, eller fästingburen encefalit, orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavi. Värddjur är främst gnagare.

Människan smittas genom bett av fästingar.

Den kan yttra sig som hjärnhinne- och hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, nackstelhet och förlamningssymptom. De flesta som insjuknar blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Dödsfall är mycket sällsynta.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
TT