Fredag den 13:e – detta vet vi

Res inte iväg, börja inte på ett nytt jobb – och anordna inte något dop. I dag infaller fredag den 13:e – otursdagen nummer ett. Då gäller det att undvika vissa saker, i alla fall enligt råd från förr.

Detta vet vi om otursdagen.

13 september 2019 00:45

Fredag den 13:e infaller en till tre gånger per år. I år infaller otursdagen två gånger, i september och i december.

Att kombinationen av veckodagen fredag och datumet 13 inträffar så sällan har gjort att dagen än i dag ses som magisk i det folkliga medvetandet, enligt Institutet för språk och folkminnen.

Det är inte bara svenskarna som kallar fredag den 13:e för otursdag, på flera håll i världen anses dagen särskilt oturlig. Därför bör viktiga sysslor och resor undvikas just denna dag.

Talet 13...

Både veckodagen fredag och talet 13 har sedan länge förknippats med otur och olycka. 13, som är ett odelbart tal, har ofta ansetts vara magiskt och har i olika tider runt om i världen förknippats med både lycka och olycka.

Att siffran blivit ett olyckstal i stora delar av västvärlden kopplas ofta till den bibliska berättelsen om att 13 personer närvarade vid Jesus sista måltid med lärljungarna, enligt institutet.

Än i dag finns en hel del vidskepelse kring talet – vissa flygbolag har ingen stolsrad med numret 13 och hotell saknar ibland rumsnumret.

...och veckodagen fredag

Fredagar förknippas i dag ofta med något positivt, som början på helgen och umgänge. Men tidigare, i den äldre folkliga traditionen har fredagen setts som en veckodag med otur.

I arkiven hos Institutet för språk och folkminnen finns många råd om vad som bör undvikas på fredagar – som att påbörja ett nytt arbete, flytta, resa, anordna dop eller ge bort pengar.

Extra oturlig kombination

Idén om att 13 kombinerat med fredag skulle medföra extra otur går att tidsfästa till omkring 1800-talet. En möjlig förklaring till hur den kom till går att hitta i Bibeln, nämligen kombinationen av att 13 personer närvarade vid Jesus sista måltid och att han korsfästes en fredag, enligt Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet.

Det finns till och med ett namn för rädslan för otursdagen, nämligen paraskavedekatriafobi.

Så jobbar vi med nyheter
Britta Kramsjö/TT