När Säkerhetspolisen gjorde husrannsakan hemma hos den 47-årige mannen hittades ett stort antal datorer, usb-minnen, hårddiskar och cd-skivor med material. Sammantaget handlar det om bilder och uppgifter om 37 militära anläggningar som mannen samlat systematiskt.

Nu åtalas han vid Helsingborgs tingsrätt, misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. I förra veckan dömdes en 41-årig man i Göteborg till ett års fängelse för samma brott.

De har inte bara fotograferat anläggningar, utan kartlagt de här anläggningarna på olika sätt. Det är en ganska avancerad inhämtning, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.
Det är information som skulle vara väldigt bra att ha för till exempel en främmande makt.

Farlig hobby

Totalt pågår utredningar mot ett tiotal personer som misstänks ha samlat in uppgifter på liknande sätt. Sannolikt kommer därför fler åtal framöver, enligt Ljungqvist.

Några tecken på att materialet skulle ges vidare till något annat land finns inte. Därför rubriceras brottet inte som spioneri.

De förklaringar som de själva har lämnat, och vi har väl egentligen ingen anledning att ha en annan uppfattning, är att de tycker att det är så intressant med försvarsanläggningarna, säger Mats Ljungqvist.
Att man helt enkelt har det här som sitt största fritidsintresse.

TT: Finns det något samband mellan de här personerna?

Man har kontakter på olika forum, både dolda och öppna forum. Alla har inte haft kontakt med alla, utan det är mer som ett nätverk.
Det är frågan om män, oftast i medelåldern, som är väldigt intresserade av den här typen av anläggningar. Det förekommer också att man delar med sig av materialet.

Överklagas troligen

Mannen som dömdes i Göteborg i förra veckan hade fotograferat och samlat uppgifter om 36 militära skyddsobjekt. Mats Ljungqvist kommer troligen att överklaga domen och yrka på ett strängare straff.

Det farliga i det här agerandet är att man får ett jättekänsligt material, men förvarar det på datorer och lagringsmedia med en låg säkerhetsnivå, säger han.
Jag har inte slutligt tagit ställning, men väldigt mycket talar för att jag kommer att klaga på domen när det gäller påföljdsdelen.