Kuststaden och Gotlandshem formar nya Gråbo

Gotlandshem och Kuststaden är på väg att skapa en ny stadsdel tillsammans, som kan få upp emot 500 lägenheter.

17 september 2019 07:17

Planerna på en ny stadsdel mellan Gråbo och Yttre Furulund tar form. Nu finns förslag till start-PM, som är den inledande fasen när detaljplaner tas fram. Gotlandshem tecknade förra veckan avtal med Region Gotland om det fortsatta planarbetet.

– Vi är också på gång att teckna ramavtal för Bogen 1, bekräftar Kuststadens vd Magnus Johansson och tillägger:

– Vår ambition är att bygga 200-250 hyresrätter.

 

För drygt ett år sedan berättade GA om Gotlandshems planer för Gråboområdet. I slutet av 2017 direktanvisade Region Gotland mark som skulle räcka till ett hundratal lägenheter. I juni 2018 utökades direktanvisningen, nu med plats för cirka 300 lägenheter.

Samtidigt inleddes en diskussion med Kuststaden AB om att ta med kvarteret Bogen 1 i planeringen. Bolaget vill expandera, och tog förra året kontakt med regionen för att se om det är möjligt att planlägga mark vid kvarteret Stäven.

– Kuststaden trivs jättebra i Visby. Vi har byggt upp en bra organisation och har nöjda hyresgäster. Gråbo är ett bra område, det har sitt eget centrum och ligger nära Visbys centrala delar, säger Magnus Johansson.

 

Att utveckla området på egen hand hade blivit svårt för Gotlandshem. 

– Det var vår önskan att Kuststaden är med, eftersom det är en komplicerad process, säger Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll.

Genom att dela utvecklingskostnaden med Kuststaden finns resurser att bygga den infrastruktur som den nya stadsdelen behöver. Området ska bland annat få nya gator och cykelvägar.

– Vi blev inbjudna av Gotlandshem att delta i arbetet, och vi får en del av den mark som direktanvisades till dem, säger Magnus Johansson somt tycker att samarbetet fungerar mycket bra.

 

Utvecklingen av området mellan Gråbo och Yttre Furulund delas i tre delar. Den del som Kuststaden ska ansvara för kallas ”Norra Bogen”. Elva nya hus byggs med plats för cirka 220 lägenheter. Enligt förslaget får några av husen sju våningar.

För Gotlandshem finns två områden. Det ena kallas ”Lien”, ett område på cirka ett hektar intill bolagets kvarter Lien och Skäran. Området får enligt förslaget radhus med cirka 25 lägenheter.

– Radhuslägenheter är efterfrågade, säger Elisabeth Kalkhäll.

Betydligt större är planerna för ”Gråbo ängar”, ett område som fem gånger så stort som ”Lien”. Med nuvarande plan får området cirka 200 lägenheter. Även här kan det bli hus med upp till sju våningar.

– Vi vill bygga så många lägenheter som det är möjligt. Att bygga högt sänker byggkostnaden, men det är oklart om vi kommer att få bygga sju våningar, säger Elisabeth Kalkhäll.

 

Enligt de ramavtal som Kuststaden och Gotlandshem tecknar med Region Gotland är ambitionen att ha detaljplaner klar för antagande under tredje kvartalet nästa år. Elisabet Kalkhäll tror att Gotlandshem kan börja bygga 2021, medan Kuststaden tror att bolaget inte kommer igång förrän 2022.

Trots att ”Norra Bogen” kan ge över 200 lägenheter har Kuststaden kvar intresset av att bygga intill Stäven.

– I norra delen av Stäven har vi mark som går att bebygga. Med ett enkelt planförfarande går det att komma snabbare fram, säger Magnus Johansson som tror att det är möjligt att bygga 100-150 lägenheter.

 

Med ett så stort tillskott av lägenheter kan Gråboskolan behöva byggas ut. En viss expansion klaras inom befintliga väggar, men utbildnings- och arbetslivsförvaltningen vill att man planlägger för en utbyggnad med 3-7 klassrum. Förvaltningen förslår dessutom att en utbyggnad av Bogens förskola tas med i planarbetet.

 

Utvecklingen på Gråbo

Gotlandshem fick sitt första kvarter på Gråbo 1970, då kvarteret Stäven med 481 lägenheter blev klart. 

Därefter följde Bogen 1, som stod klart med 403 lägenheter 1972.

Bogen 2 med 148 lägenheter var klart 1978.

Lien med 125 lägenheter stod färdigt 1982.

2017 sålde Gotlandshem Stäven och Bogen 1 till Kuststaden, som övertog ansvaret för kvarteren i april 2018.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino