Ansvar och upphovsrätt på Helagotland.se

Ansvarig utgivare för Helagotland.se är Mats Pettersson.

17 oktober 2014 12:58

Utgivare och publicering
Ansvarig utgivare för Helagotland.se är Mats Pettersson.
Mats Pettersson är enligt yttrandefrihetsgrundlagen ansvarig för allt innehåll som publiceras på helagotland.se. Han bestämmer också över innehållet på så sätt att inget får publiceras mot hans vilja.
Eftersom grundlagen gäller för helagotland.se gäller också meddelarfriheten. Mats Pettersson har därför ansvaret för alla uppgifter som du lämnar till helagotland.se för eventuell publicering. Du har då rätt att vara anonym - helagotland.se har tystnadsplikt om din identitet - och myndigheter får inte försöka ta reda på vem du är. En annan effekt av grundlagsskyddet är att personuppgiftslagen (PUL) inte gäller här.

Ditt ansvar
Om du deltar i chattar eller använder möjligheten att kommentera artiklar och texter är det dock du själv som ansvarar för innehållet i det du skriver. Just detta innehåll är nämligen undantaget från sajtens övriga innehåll, på så sätt att det inte omfattas av grundlagsskydd. Det du skriver i dina inlägg svarar alltså du och ingen annan för.
Som tillhandahållare av kommentarsforumet svarar Mats Pettersson för att forumet övervakas, enligt en lag som heter lagen om ansvar och övervakning av elektroniska anslagstavlor. Han svarar för att inlägg som strider mot svensk lag skyndsamt tas bort från sajten, samt ytterst för upprättande och tillämpning av för sajten uppsatta regler för dessa forum.
(Läs mer om reglerna här!)

Inlägg i kommentarer eller motsvarande läsarbidrag får därför inte:

a) kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
b) innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll
c) innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
d) innebära att du bryter en tystnadsplikt
e) innefatta spridning av datavirus
f) innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet

Skriver du inlägg med sådant innehåll kan du göra dig skyldig till brott enligt svensk lag, och du har ingen rätt till anonymitet vid en eventuell polisutredning.   

Upphovsrätt
Det material du bidrar med får bara vara sådant som du själv skrivit och har upphovsrätten till eller som du fått tillstånd till att använda från den som har upphovsrätten till det. Om du gör inlägg eller bidrag medger du att helagotland.se utan ersättning får lagra, tillhandahålla och sprida materialet till andra. Respektera därutöver sedvanlig "Netikett", d v s tala om vad du heter, undvik kränkande påhopp och beskyllningar mot andra deltagare samt ord eller annat som andra kan uppfatta som stötande.
Texter, artiklar, teckningar, bilder och grafik m.m. på helagotland.se är upphovsrättsligt skyddade, enligt Lagen om upphovsrätt. Det innebär att Gotlands Media tillsammans med respektive upphovsman äger rättigheterna om ej annat anges.

Material från helagotland.se.se får enbart användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av helagotland.se. Observera att för skolor gäller inte det s k Bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste sålunda ha tillstånd.

Text- och bildmaterial får, även om tillstånd att använda materialet givits från upphovsrättsinnehavaren, inte användas eller utnyttjas så att medarbetarnas rätt enligt § 3 i upphovsrättslagen kränks. Det får inte heller utnyttjas så att det kränker medarbetarens journalistiska anseende.

Allt material på helagotland.se lagras digitalt och publiceras och tillhandahålls i digitala medier. Den som sänder material till tidningen anses medge sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande. Detta gäller även material till debattsidorna.
Redaktionen ansvarar inte för insänt material som inte beställts.
Annonser införes i tidningens olika publiceringskanaler men kan också publiceras på tidningsajter i hela landet som omfattas av samarbetet inom Lokus.

Denna information finns tillgänglig för alla på helagotland.se. Varje användare anses därför ha tagit del av informationen.
Inlägg i kommentarer eller motsvarande läsarbidrag får därför inte:a) kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga b) innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll c) innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi d) innebära att du bryter en tystnadsplikt e) innefatta spridning av datavirus f) innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhetSkriver du inlägg med sådant innehåll kan du göra dig skyldig till brott enligt svensk lag, och du har ingen rätt till anonymitet vid en eventuell polisutredning.   Det material du bidrar med får bara vara sådant som du själv skrivit och har upphovsrätten till eller som du fått tillstånd till att använda från den som har upphovsrätten till det. Om du gör inlägg eller bidrag medger du att helagotland.se utan ersättning får lagra, tillhandahålla och sprida materialet till andra. Respektera därutöver sedvanlig "Netikett", d v s tala om vad du heter, undvik kränkande påhopp och beskyllningar mot andra deltagare samt ord eller annat som andra kan uppfatta som stötande. Texter, artiklar, teckningar, bilder och grafik m.m. på helagotland.se är upphovsrättsligt skyddade, enligt Lagen om upphovsrätt. Det innebär att Gotlands Media tillsammans med respektive upphovsman äger rättigheterna om ej annat anges. Material från helagotland.se.se får enbart användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av helagotland.se. Observera att för skolor gäller inte det s k Bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste sålunda ha tillstånd.Text- och bildmaterial får, även om tillstånd att använda materialet givits från upphovsrättsinnehavaren, inte användas eller utnyttjas så att medarbetarnas rätt enligt § 3 i upphovsrättslagen kränks. Det får inte heller utnyttjas så att det kränker medarbetarens journalistiska anseende.Allt material på helagotland.se lagras digitalt och publiceras och tillhandahålls i digitala medier. Den som sänder material till tidningen anses medge sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande. Detta gäller även material till debattsidorna. Redaktionen ansvarar inte för insänt material som inte beställts. Annonser införes i tidningens olika publiceringskanaler men kan också publiceras på tidningsajter i hela landet som omfattas av samarbetet inom Lokus.Denna information finns tillgänglig för alla på helagotland.se. Varje användare anses därför ha tagit del av informationen.

Så jobbar vi med nyheter