Använd dina genusglasögon

8 april 1916 13:28

Sverige är ett av världens mest jämlika länder, men vi har ändå en lång väg kvar till ett helt jämlikt samhälle. För att vi skall kunna nå dit behöver vi se de ojämlika strukturer som vi har i samhället. Vårt samhälle är uppbyggd på manliga normer där ett manligt sätt att vara ger fördelar. När någon visar upp ett mer kvinnligt beteende där den manliga normen är stark blir det kvinnliga beteendet nedvärderat, ifrågasatt eller förlöjligat.

Nyligen gavs boken ”179 år av ensamhet” ut, skriven av Jenny Lantz och Linda Portnoff. Boken redovisar självupplevda berättelser från kvinnor om den manligt dominerade kulturen på Handelshögskolan i Stockholm. I intervjuer har författarna bland annat berättat om hur tidigare manligt dominerade poster som varit tydliga karriärsteg för de som haft posterna plötsligt blivit återvändsgränder när kvinnor fått posterna.

Boken ger en klar bild över den manliga norm som finns på Handelshögskolan. Tyvärr är deras beskrivning inte en isolerad beskrivning av Handelshögskolan utan den ger också en bra bild över samhället i stort.

Ett mer nära men ack så tydligt exempel är den debatt och de kommentarer som det senaste Regionfullmäktige skapat. Meit Fohlin (S), Elin Bååth (Fi), Cecilia Nygren (Mp) och Saga Carlgren (V) visade alla under mötet en mjuk och kvinnlig sida genom att visa sin uppskattning genom slängkyssar och fina uttryck från talarstolen, istället för att manligt torrt tacka föregående talare, eller dunka varandra i ryggen under en rast eller efter mötet.

Detta beteende fick bland annat de politiska chefsredaktörerna på Gotlands Allehanda och Gotlänningen att reagera med negativa kommentarer. Deras acceptans för detta normbrytande beteende var begränsat. De hade glömt att ta på sina Genusglasögon. Om vi vill ha ett mer jämställt samhälle behöver vi få in fler kvinnor på viktiga poster.

För att kvinnorna skall känna sig välkomna behöver vi jobba med hur kulturen i våra olika församlingar fungerar. Detta med manliga normer är inget nytt och inget som görs med flit utan något som är en naturlig följd av att män byggt upp och styrt viktiga samhällsfunktioner.

Idag har de flesta kvinnorna som tagit sig in i manligt dominerade församlingar varit tvungna att anpassa sig till de manliga normerna. Många kvinnor har också känt sig ovälkomna och utanför då de inte anpassat sig, och valt att lämna uppdraget eller jobbet. Därför är det viktigt att vi är medvetna om de kulturer och normer som finns och att vi är öppna för de förändringar som behövs för att bryta de normerna.

Ett mer kvinnligt beteende måste med andra ord accepteras för att Sverige skall bli ännu mer jämställt. Annars kommer många kvinnor fortsätta att känna sig utanför och ovälkomna i politiken och i andra sammanhang där deras medverkan är viktig för samhällets utveckling.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi behöver sätta på oss våra genusglasögon för att Sverige skall bli ännu mer jämställt.

Så jobbar vi med nyheter