Att jobba för arbete

28 augusti 2015 05:00

Regeringen har bråttom. Ett år av mandatperioden har snart gått och först nu får Stefan Löfven och hans statsråd börja jobba efter egen budget. Regeringsarbetet har naturligtvis inte legat nere under tiden, allt är långtifrån budget, men nog måste det ha kliat i fingrarna att få börja visa lite egna ekonomiska muskler också. Att administrera en politik man inte tror på har skapat frustration i varierande grad hos de olika statsråden.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har en central roll. Socialdemokraterna gick till val på att minska arbetslösheten och kommer att bedömas därefter. Att Alliansens metoder inte lyckades räcker inte som argument i längden. Nu behöver reformerna sättas i sjön utan dröjsmål.

Det finns flera angelägna åtgärder och eftersatta behov att ta tag i. Dessbättre har många av dem också positiva sysselsättningseffekter. I sextiotre procent av landets kommuner råder bostadsbrist. Med åtgärder som investeringsstöd och byggbonus skapas jobb, inte bara i byggbranschen. Fast det kommer inte att räcka för att avskaffa bostadsbristen.

I flera år nu har riksmedia matat oss med eländesbeskrivningar av tågförseningar och pendlarkaos. När järnvägen underhålls så att tågen kan komma och gå i tid blir det nya arbeten också av det. Men det kommer att dröja länge innan det kompenserat för åratal av eftersatt underhåll.

Precis som många gånger tidigare kommer de här investeringarna att ge utdelning i framtiden. Hur stor vet vi inte men inga investeringar ger ingen avkastning.

Till de vallöften som måste infrias hör avskaffandet av fas 3. Det riskerar att bli en besvärlig långkörare för Ylva Johansson. Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. Med 36 000 personer i åtgärden och ett års försening kommer det att bli omöjligt att snabbt växla ut fas 3 och det kommer att skapa besvikelse och kritik.

Men nyinskrivningarna har stoppats och ett åtgärdspaket har presenterats i veckan. Nu öppnas möjlighet att studera med aktivitetsersättning och satsningen på folkhögskolorna är välkommen. För den som inte kom igenom grund- och gymnasieskolan så väl och med någotsånär gott självförtroende – eller inte alls – kan folkhögskolornas vuxeninriktade upplägg vara den bästa nya chansen. I paketet ingår nu både studiemotiverande och yrkesinriktade kurser. De drygt 150 folkhögskolorna med huvudmän som stiftelser, folkrörelser, landsting och regioner känns som betydligt säkrare utförare än de privata utbildningsföretagen för vuxenutbildning och SFI som vuxit upp. Några av dem är säkert utmärkta men DN rapporterar i veckan att en tredjedel av de kommuner som anlitar dem har kritik. Det rör sig bland annat om uteblivna eller omotiverat höga betyg, Skolinspektionen inleder nu en granskning av utförarna.

En nyckel till framgång som regeringen inte får tappa bort är kontakterna med näringslivet och arbetsmarknaden i stort. Det går inte att fullt ut förutse vilka kompetenser som blir eftertraktade i morgon men en bättre matchning mellan arbetssökande och jobb är en av de viktigaste uppgifterna att ta tag i för en regering som vill lyckas med sitt jobbmål.

Så jobbar vi med nyheter
Ulla Pettersson