Fas 3 ska äntligen bort

4 februari 1916 05:00

Den kanske mest förödmjukande åtgärden för arbetslösa, som den borgerliga regeringen Reinfeldt införde var Fas 3. De långtidsarbetslösa som efter år av olika åtgärder inte fick något jobb, hamnade i Fas 3. En åtgärd som inte ledda någonstans.

I en del fall var det sysselsättning som var någorlunda vettig och givande och som gav arbetskamrater och ett socialt liv.

Men många gånger var det meningslös sysselsättning och de enda som tjänade på det, var de Fas 3-bolag, som tog in många långtidsarbetslösa och med minimal insats av sysselsättning tjänade mycket pengar.

Arbetsgivarna fick nämligen 5 000 kronor i månaden för den långtidsarbetslöse. Medan den som var i Fas 3 i bästa fall fick 5 000 kronor i månaden efter skatt. Efter ett antal år var det många som var i Fas 3, som tvingades söka försörjningsstöd hos kommunen.

Fas 3 ska nu successivt avvecklas och vara helt borta senast 31 januari 2018. Redan nu är det stopp på nya placeringar i Fas 3.

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har infört en lång rad andra mer individanpassade möjligheter för långtidsarbetslösa att öka sin kompetens och bli mer rustade för att få ett jobb på öppna arbetsmarknaden. Eller med stöd av något slag.

På Gotland var det i december 2015, 302 långtidsarbetslösa i Fas 3, eller sysselsättningsfasen som det står i arbetsförmedlingens statistik.

Om vi jämför Fas 3 på Gotland med de andra större arbetsgivarna, så hamnar Fas 3 numer på femte plats om vi rankar arbetsgivarna efter antalet anställda.

Största arbetsgivare är självklart Region Gotland med 6 200 anställda. Därefter kommer Svenska spel med 375, Försäkringskassan med 325, Payex med 325, Destination Gotland med 300. Nu är inte de långtidsarbetslösa i Fas 3 anställda på ett ställe av en arbetsgivare, om vi inte ska anse Arbetsförmedlingen vara en arbetsgivare.

Socialdemokraterna tror att en stor palett av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som individanpassas, är effektivare än Fas 3.

Därför har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson snickrat ihop en lång rad åtgärder, som kan ersätta Fas 3. Fler olika typer av utbildningar finns numera på folkhögskolor eller komvux.

Yrkesutbildningar inom bristyrken kan ordnas både på folkhögskola och inom komvux. Och olika varianter av varianter av lönestöd för personer med olika former av funktionshinder, så de efter förmåga kan komma ut i arbetslivet.

Regering satsar också på extratjänster i vissa delar av välfärdssektorn. Det kan handla om jobb inom sjukvård, skola, äldrevården, barnomsorgen och inom funktionshinderområdet. Arbetsförmedlingen bedömer om en arbetsplats är lämplig för placering av långtidsarbetslösa på extratjänst.

De får då jobba 75 procent av en heltid med kollektivavtalsenlig lön. På övrig tid förväntas de söka arbete eller studera. Arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen i 12 månader.

Bit för bit anpassas nu arbetsmarknadspolitiken till individens behov för att så många som möjligt rustas för att klara ett jobb, istället för den borgerliga regeringens passivitet i Fas 3.

Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson