Natomedlemskap gör inte Sverige säkrare

15 januari 2016 05:00

Numera är samtliga borgerliga allianspartier i varierande grad klara förespråkare för ett svensk Nato-medlemskap. Centern har villkoret det med att det ska ske tillsammans med Finland (där 58 procent är emot Nato-medlemskap).

Emot detta står de två regeringspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet som fortsatt har ett starkt svenskt folkligt stöd i ryggen i synen på Nato.

Frågan som bör ställas är följande: Har alliansfria Sverige, liksom Finland, verkligen något att vinna på att nu när Putins Ryssland uppträder allt mera aggressivt utmanande i Östersjön, att ytterligare öka de säkerhetspolitiska spänningarna genom att nu överge sin alliansfrihet och aktivt söka medlemskap i Nato?

Skulle likaledes alliansfria Finland med sin långa landgräns mot Putins Ryssland tjäna på att nu gå med i Nato!? Tillåt oss tvivla på den saken.

Ett Nato-medlemskap för oss skulle knappast göra Ryssland mera vänligt sinnat om man skulle få Nato på en ytterligare så där 135 mils lång direktliggande gränsyta som man hittills inte haft. Vad skulle bli följden av detta? En rejäl ökning av konfliktrisken och detta i sin tur skulle rimligen också kräva ökade svenska försvarsanslag och andra insatser.

Samma sak skulle fallet bli för finsk del. Folken i Sverige och Finland köper inte de aktiva och resursstarka lobbyisternas och Nato-förespråkarnas argument.

Det finns bättre alternativ för oss än ett Natomedlemskap. Det är en fortsatt alliansfrihet i kombination med, precis som regeringen Löfven och försvarsminister Hultqvist sagt, en i lugnt tempo fördjupad satsning på nordiskt försvarssamarbete.

Däremot är en renodlad yrkesarmé en för tunn bas för att framgångsrikt i längden kunna värna vår självständighet och den breda folkliga förankring som behövs för en god uppslutning kring vår försvars- och säkerhetspolitiska linje. Tidigare okloka felbeslut av med blott tre rösters övervikt i riksdagen år 2009 att avskaffa värnplikten, måste nu återtas och en obligatorisk värn- och plikttjänster för både män och kvinnor införas i Sveriges.

Ska i Östersjön strategiskt viktiga Gotland kunna värnas och försvaras så skulle det lättare kunna förverkligas med en återinförd obligatorisk värn- och plikttjänst för både män och kvinnor.

En god plattform i omläggningen och upprustningen av vårt försvar finns i det från senvåren 2015 blocköverskridande försvarspolitiska beslutet, som försvarsminister Hultqvist lyckats få till stånd med tre av de borgerliga partierna.

En uppgörelse som innebär en elvaprocentig ökning av försvarsutgifterna under åren fram till 2020. Ett klokt och bra beslut.

Så jobbar vi med nyheter