Nya kartor ritas av Sverige

30 november 2015 06:00

Den vanlige medborgaren märker det inte, eller snarare kopplar inte ihop det med bristerna i vardagen, men det är tydligt att Sverige har tappat balansen på den regionala nivån.

Tre storstadslän – Stockholm, Skåne och Västra Götaland – har tillsammans nästan fem miljoner invånare. Resten av Sveriges befolkning är uppdelat på ytterligare 18 län och landsting.

Nu ska det bli ändring. Regeringen har gett en utredning ett tydligt uppdrag att lägga förslag om en ny regional indelning av Sverige. Uppdraget är att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.

Uppdraget innefattar också att se över statens egen indelning av myndigheter. I dag har de bildat större regioner utan att det hållits samman. Så har till exempel polisen en organisation med en viss geografi, Migrationsverket en annan och Trafikverket en tredje.

I stora delar av Sverige finns det en samsyn om att detta med större regioner är något som behövs.

De flesta som dagligen arbetar med att lösa befolkningens behov av specialiserad sjukvård eller har ansvaret för regional utveckling och kollektivtrafik ser att dagens geografi är för liten eller att befolkningsunderlaget inte räcker.

Men det handlar inte bara om behovet av en samordnad politik i större områden när det gäller till exempel hälso- och sjukvård och infrastrukturinvesteringar, utan också ett behov av en större region för att på ett bättre sätt kunna möta utmaningarna från de tre storregioner som finns i dag.

Hos en del förespråkare finns även en övertygelse om att med större regioner så kan ytterligare delar av det statliga ansvaret föras ut till regionerna och därmed närmare medborgarna. Det finns dock en del län där det närmast finns en motståndsrörelse mot att ingå i en större region.

Det tydligaste exemplet är Halland – som likt den berömda byn i seriealbumen om Asterix vägrar ge upp.

Även om det finns en tydlig önskan om större regioner i de flesta delar av landet, finns det långt ifrån någon samsyn om hur dessa framtida regioner ska se ut.

Oavsett hur man lägger pusslet, är det något län som kommer att hamna vid en gräns. Oavsett hur gränserna dras, är det någon gränskommun som ser en annan indelning som mer naturlig.

Diskussionen om större regioner har pågått under lång tid. Stora steg har tagits i och med bildandet av Region Västra Götaland och Region Skåne. Samtidigt har tidigare försök att rita om hela kartan misslyckats.

Det är klart att man kan luta sig tillbaka och tro att det blir så ännu en gång. Men det är nog inte särskilt klokt.

Nu ritas nya kartor, och det gäller att också fundera över vad som är det näst bästa alternativet om man inte får bilda ny region enligt sitt förstahandsalternativ eller om alternativet att fortsätta i ”splendid isolation” inte längre existerar när staten sätter ned foten.

Så jobbar vi med nyheter