Tillit och offentlig upphandling

9 december 2015 05:00

Det kan vara knepigt det där med upphandlingar. Regelverket som finns runt kommuners och regioners köp av varor och tjänster är inte det enklaste men måste inte desto mindre följas. Som GT:s granskning den senaste veckan har visat finns det en del övrigt att önska i den vägen på regionens teknikförvaltning. Att fakturor nu gås igenom och felaktigheter i rättas till är första steget. Ligger systemfel bakom måste de fram i ljuset.

Det handlar om våra gemensamma tillgångar, i första hand skattepengar, som givetvis ska hanteras på mest effektiva sätt. Här kan regionen ha förlorat pengar och det kan vi inte acceptera. Därför är den oberoende granskning av en utomstående konsult som tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) tagit initiativ till nödvändig.

Men det handlar också om något annat, om tilliten till de offentliga systemen och faktiskt också till näringslivet. Om myndighetspersoner gynnar släkt och vänner eller företag försöker bluffa till sig förmåner är det illa. Även om det bara är fråga om slarv eller bristande rutiner utan avsikt att någon ska gynnas eller missgynnas medvetet undergräver det trovärdigheten.

Tillit, eller socialt kapital, är en viktig komponent i ett väl fungerande samhälle. Bo Rothstein har varit professor i statskunskap i över tjugo år och är nu är verksam i Oxford. Han har i sin forskning bland annat ägnat sig åt korruption och hur den undergräver tillit och effektivitet. I en debattartikel i Dagens Nyheter 1 november skrev han: ”om individerna uppfattar att de flesta människor är att lita på så kommer många för båda parter gagneliga ekonomiska transaktioner, sociala förbindelser och emotionella relationer till stånd.” Det är en ståndpunkt jag tror att de flesta av egen erfarenhet kan hålla med om, vi har hellre kontakt med dem vi litar på, och tvärtom unviker vi dem som inte har vårt förtroende.

Det finns tecken på att tilliten till andra minskar i Sverige men den åsikten är också ifrågasatt, bland annat av Andreas Bergh, docent på nationalekonomiska institutionen i Lund och före detta ekonomikrönikör för Liberala Nyhetsbyrån.

Att Sverige kommer högt på listan över social tillit är alla däremot eniga om, det visar många internationella undersökningar. En förklaring är den generella välfärdspolitik som gjort att vi inte är beroende av en klan eller en släkt och därför inte heller behöver gynna de andra medlemmarna av samma grupp så snart vi kan. Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam som hyllar tillitsfulla samhällen brukar framhålla värdet av frivilligorganisationer. Bo Rothsteins arbeten tyder snarare på värdet av att människor kan lita på att myndigheterna behandlar alla någorlunda rättvist

Gränssnittet mellan offentlig och privat verksamhet måste hållas öppet och rent för att hindra att osunda kulturer uppstår och sprids. Det bidrar till bättre hushållning med gemensamma resurser men också till förtroendet för de offentliga organen. Och det är en tillit vi har många skäl att värna.

Så jobbar vi med nyheter
Ulla Pettersson