Tvåtredjedelssamhället är här

13 september 2010 04:00
Valtemperaturen stiger. Trots opinionsmätningarnas siffror kommer det att bli spännande. Slutspurten avgör nog valet denna gång. Att medvetandegöra väljarna om hur samhället faktiskt har utvecklats under de senaste fyra åren. Att göra klart att Sverige är på väg att bli ett tvåtredjedelssamhälle.
Tvåtredjedelssamhället innebär att en tredjedel av medborgarna får det allt sämre. Att klyftan vidgas mellan tredjedelarna. Så får det inte vara i en demokrati. Samhället får inte spricka upp så som nu sker. Att en tredjedel inte får del av välfärden.
Välfärden som alltför ofta tas för självklar, men som vi alla måste slå vakt om och som vi ständigt måste kämpa för tillsammans. Detta blir allt mer uppenbart.

Barnen drabbas hårdast
Tvåtredjedelssamhället är riskabelt, ja rent farligt. Det leder till utanförskap och ger därmed grogrund för odemokratiska rörelser. Sverigedemokraternas framgångar i opinionsmätningarna har sannolikt sin främsta förklaring här. Det borde leda till eftertanke hos riksdagspartierna. Ett stort ansvar ligger där.
Och vem drabbas allra hårdast av ett tvåtredjedelssamhälle? Barnen förstås. De som inte har någon rösträtt. De som inte får komma till tals. Barn i familjer som drabbats av arbetslöshet och utförsäkring. Där man får vända på slantarna för att få det att gå ihop och där socialbidraget blir en räddningsplanka.
Barn i familjer med missbruk eller andra sociala problem då samhället inte räcker till eftersom alltför mycket satsas på de två tredjedelarna som redan har det bra.
Var ligger ansvaret för detta? Hos den sittande regeringen förstås. Men också hos oss alla som måste ha kurage att tydligt lyfta fram orsakerna bakom sociala problem och fattigdom i samhället. Som måste kräva ett rättvist samhälle och en rättvis politik. Som vågar hävda behovet av en Robin Hood-politik.

Ökade klyftor
Så länge barns och ungas rättigheter inte tas på allvar och prioriteras skapas ett tvåtredjedelssamhälle. Det krävs inte så mycket fantasi för att göra klart vad som händer i ett samhälle när man drar undan mattan med resurser och särskilt stöd till signalerande barn och deras familjer. Vem står i valrörelsen på barnets sida? Var finns de solidariska budskapen på valaffischerna? Var har förresten det lilla ordet "solidaritet" tagit vägen i valrörelsen? Det lilla ordet med det stora innehållet. Den förda politiken leder till ökade klyftor i samhället, det har vi hört i valdebatten. Men det måste också tydliggöras att många drabbas av fattigdom. Det handlar inte om fattigdom av afrikanska mått. Fattigdomen i Sverige får ses i relation till den allmänna livsstilen i samhället. Att vara utestängd från materiella ting och sociala värden som är självklara för den stora majoriteten.

Djupt orättvist
Vi får aldrig acceptera ett samhälle som har olika måttstockar för olika människor. Att samhället inte kan upprätthålla grundläggande välfärdsfunktioner för alla och en var. Detta leder till ett tvåtredjedelssamhälle, som är djupt orättvist och dessutom odemokratiskt.
Så jobbar vi med nyheter