Agera mot spionerna

22 september 2016 06:00

Det ryska spionaget i Sverige ökar. Säpo har varnat för det tidigare och nyligen har rapporterna strömmat in från Försvarsmakten på flera håll i landet. I sak borde det inte överraska, men det påminner om vikten av att agera för att skydda svenskt territorium.

Att Ryssland är intresserade av svenska militära förhållanden är välkänt. Att Kreml inte tvekar att agera för att uppnå sina mål likaså.

De senaste veckorna har enligt Försvarsmaktens personal misstänkta ryska spioner flera gånger närmat sig soldater. De frågar först pliktskyldigt om något turistmässigt, ber att få en skylt översatt. Därefter går de raskt över till att fråga vad soldaterna gör och vilket förband de tillhörig. Rysslandsskyltade bilar har också använts.

Tillvägagångssättet är så uppenbart att det sannolikt är fråga om en markering. Det är dolt bakom en fasad så tunn som möjligt för att det inte ska råda något tvivel om vad som egentligen sker. Rysslands underrättelsetjänst skulle utan problem kunna skaffa sig informationen med betydligt mer subtila metoder om den så önskade. Ryssland har sänt väsentligt mer hårresande budskap än detta till sina grannländer.

Exempelvis kidnappades en estnisk gränsvakt strax efter att USA:s president varit på besök i landet 2014. Budskapet var tydligt: USA kan inte skydda er från oss. Vill vi in i Estland så går vi in i Estland.

Budskapet nu synes vara att man från rysk sida inte ens behöver anstränga sig. Att övertaget skulle vara så stort att det inte behövs och att i Östersjöregionen är det Ryssland som bestämmer. Det är också möjligt att agerandet är avsett att testa den svenska reaktionen.

Från Militärregion nord rapporteras samma sak. Ökat ryskt spionage mot militära skyddsobjekt samt uppsökande verksamhet. ”Varje vecka får jag rapporter om både större och mindre spionverksamhet”, säger Mikael Frisell, chef för Militärregion nord till SvD (20/9). Nyligen öppnade dessutom Militärregion syd en tipslinje som allmänheten kan använda för att rapportera in iakttagelser.

För svenskt vidkommande är det viktigt att agera mot det ryska spioneriet. Det kräver samverkan från åtskilliga myndigheter. Alltifrån Försvaret och Säpo till Polisen. Stör verksamheten konstant så att tröskeln för att verka här höjs och att ett budskap skickas tillbaka till Moskva: Ni är inte välkomna här.

Så jobbar vi med nyheter
Daniel Persson