Ansvar är inte så fritt

15 maj 2019 06:00

Moderaternas stämma beslöt under helgen som gick att ge styrelsen ansvarsfrihet, trots förskingringen och trots att den auktoriserade revisorn föreslog motsatsen.

Men beslutet tycks snarare ha förvärrat än avslutat partiets kris. Sedan stämman har tre viktiga ledamöter i förbundsstyrelsen valt att hoppa av sina uppdrag. Tre tunga namn och två av dem har dessutom professionell kompetens att bedöma rimligheten i stämmans beslut. Och de finner det orimligt.

Lisa Etzner är till vardags regionjurist och kommenterade stämmobeslutet om ansvarsfrihet på ett kort och kärnfullt sätt för Helagotland:

– Ofattbart.

Lena Simonsson som var ersättare i förbundsstyrelsen är redovisningskonsult i det ”civila” och hon är inte heller imponerad av stämmobeslutet. Hon argumenterade under stämman mot ansvarsfrihet, trots att hon var en del av den styrelse som i så fall skulle ha förvägrats den:

– Styrelsen brast när det gällde den interna kontrollen. Men det är en person och ingen annan som stått för förskingringen och som har ljugit sig blå inför oss andra.

– Men det här pågick under ett antal år och vi kunde haft bättre rutiner för till exempel attestering och dualitet vid utbetalningar.

Dessutom lämnar även den rutinerade Håkan Onsjö förbundsstyrelsen.

Det är lätt att ge ansvarsfrihet. Men det innebär inte att problemen försvinner. Tvärt om, i det här fallet. Och partiet var ju redan skadat av interna kontroverser i samband med den interna fördelningen av poster och ansvar efter valet, som gick förhållandevis dåligt. Konflikter som redan tidigare förorsakat både bitterhet och några tidigare avhopp.

Det interna klimatet och förtroendet är skadat på ett sätt som bara till en liten del kan skyllas på förskingringen. Mycket värre problem är hur denna förskingring och valresultatet har hanterats, vilket ytterligare har skadat ett parti som redan stukats av valresultatet. Och det blir ju inte bättre av att kritiker tycks föredra att rösta med fötterna och kliva åt sidan istället för att kliva fram.

Det är ett problem för Moderaterna. Men det är också ett problem för det borgerliga samarbetet i ledningen av Region Gotland. Centerpartiet har en tendens att för att tjäna egna hjärtefrågor initiera eller ansluta sig till märkliga affärer, som Romabadet/Klostergården eller försöket att ge bort Östersol. Centerpartiet behöver tuggmotstånd inom det borgerliga samarbetet. Men nu bjuds det mest soppa.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder