Är turismen ens en kostnad

1 mars 2019 05:00

Lars Thomsson (C) vill att det tas ut en avgift på 20 kronor per natt för turister. Idén är inte ny och frågan har diskuterats förut. Men man blir trots allt lite förvånad över att en riksdagsledamot från Centerpartiet vill se en extra skatt eller avgift på privat företagande inom besöksnäringen.

Gotlänningens politiska chefredaktör Eva Bofride skrev i gårdagens ledare att en avgift måste utredas, och jag kan inte annat än att hålla med henne.

Men varför har det ens blivit en fråga som tas upp i fullmäktige av en riksdagsledamot? Turismen på Gotland drar ju in en hel del pengar. Boende, mat och annat turisterna spenderar pengar på kommer oss gotlänningar till del. Mest genom de jobb som besökarna genererar, där löneskatten för personer bosatta på Gotland ger inkomster för regionen. Bolagsskatten är statlig så där spelar det ingen roll om var bolaget är registrerat, även om vi självklart ska stödja de gotländska företagarna.

Men turismen är inte bara inkomster. När antalet människor ökar med så många under en kortare tid av året måste också den regionala servicen hänga med. Att regionen skulle ha råd att hålla maxbemanning under hela året kan vi bara glömma. Akutvård, primärvård och räddningstjänsten måste anpassas då också sommarboende och turister kan bli sjuka eller skada sig när de njuter av vår fantastiska ö.

Men även vatten, avlopp och sophantering måste anpassas. Visserligen är VA och sophanteringen avgiftsfinansierad, men det är bara fastighetsägare som betalar, förutom de avgifter som finns vid återvinningscentralerna. Den renhållning som måste göras på allmän plats bekostas med skattemedel. Då tänker jag på skötsel/tömning av papperskorgar samt gatusopning, men även kostnader för offentliga toaletter finansieras genom skattemedel.

Sen har vi det slitage som den ökande mängden människor för med sig på våra vägar. Vägar som ofta ägs av privatpersoner eller samfälligheter, något som i sig är ett problem som måste diskuteras. Är det verkligen vi skattebetalare som ska betala för vägar regionen inte har ansvar för? Vi har också lärt oss genom åren att de som äger vägen inte alltid ser positivt på att den används av för många och att de då inte har något intresse av att vägens standard är bra. Detta blir extra problematiskt när vägen är lång och har en mängd olika ägare med olika viljor.

Så visst för turismen också med sig kostnader, frågan är bara om kostnaderna överstiger inkomsterna. Ett steg på vägen är att göra den utredning som Bofride beskrev i går och då också undersöka om turismen ens ger ett underskott. För om inkomsterna från besöksnäringen överstiger de extra kostnader turismen medför är det fel väg att gå att belägga besöksnäringen med en skatteliknande avgift.

Efter att ha fått nyttja den gotländska akutvården har jag bara superlativ att ta till. Ni gör ett fantastiskt jobb på Visby lasarett. Stort tack till alla på akuten, C3 och röntgen, ingen nämnd och ingen glömd. När räkningen väl dimper ner kommer jag att betala med glädje och tydligt se att den summan inte ens är i närheten av den egentliga kostnaden. Jag är ödmjuk inför att ha fått en högvinst i livets lotteri och blivit född i Sverige under just den här tiden av mänsklighetens historia.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson

Ämnen du kan följa