Bättre att SD reder upp sina egna problem

20 februari 2020 05:05

Då och då får man roliga frågor och kommentarer kring jobbet som ledarskribent. Nyligen ondgjorde sig en person över att jag ägnade ledarsidan åt lokal politik. Vad jag annars skulle ägna mig åt är intressant att reflektera kring.

Lars Engelbrektsson, SD, (se hans inlägg nedan) tolkar mina texter kring lokal politik som att jag har ett enormt intresse för just hans parti. Nu ingår tyvärr SD i den lokala politiken som en makthavare som får vara beredd att bli granskad av både ledarsidor och nyhetsreportrar. 

Vi sköter dock detta genom artiklar och ledare, inte genom fikastunder i partilokalen, men tack för inbjudan.

Lars Engelbrektsson påstår också att SD Gotland visst har en egen politik och jag skulle väldigt gärna vilja studera den närmare. Den är åtminstone inte offentlig som hos andra partier. På SD Gotlands hemsida utlovas förvisso att där finns mer att läsa om deras lokala politik men där finns inga politiska handlingsprogram, förslag eller andra dokument som beskriver partiets politik för Gotland.

I regionfullmäktige förklarar man ibland varför man röstar åt ena eller andra håller men några yrkanden om egna formuleringar, tillägg eller annan egen politik har jag inte sett till. 

Vid senaste sammanträdet lämnade SD in två motioner. Den ena föreslår en årlig utbildning i hjärt- lungräddning för förskollärare. Den andra motionen är intressant så till vida att den tar upp ett problem som enbart finns just inom SD Gotland och bland deras egna företrädare. 

SD Gotland föreslår att den person som uteblir från många sammanträden eller byter parti ska kunna bli av med det uppdrag som väljarna gett dem.

På grund av interna stridigheter och maktkamper har ett flertal personer som stod på partiets listor inför valet hoppat av eller bytt parti. Det är något som SD själva behöver hantera, inget för andra att styra upp. 

Problemet är unikt för SD på Gotland. Partiet står för de allra flesta avhopparna över hela landet i alla församlingar.

Jag håller med om att de personer som lämnat det parti där de getts en plats i en demokratisk församling bör ha så mycket ansvarskänsla att de även lämnar sitt uppdrag. Men det är inte upp till regionfullmäktige på Gotland att besluta om regler för allmänna val. 

Det kan inte heller vara upp till respektive parti att godtyckligt sparka företrädare man av olika anledningar anser vara misshagliga. Det är mycket bättre att ha företrädare som håller för en granskning och att ha en partikultur där man håller ihop och stöttar varandra istället för att bilda kotterier och avsätta varandra genom olika mer eller mindre förankrade kupper.

Och inte minst: använder sina träffar för att skapa politiska handlingsprogram för alla områden man är satt att besluta om som regionfullmäktigeledamöter. Skolan, omsorgen, vatten och avlopp, vård, kultur, räddningstjänst och regional utveckling. Hur ska Gotland förändras på riktigt enligt Sverigedemokraternas idé?

Så jobbar vi med nyheter
Eva Bofride