Bygg vad folk vill ha!

7 juli 1916 06:00

Kristdemokraterna höll i går seminarium om tillit och frågade bland annat hur man skapar goda bostadsområden. Lyssna på medborgarna, manade arkitekten Jerker Söderlind. Nu bygger vi inte de bostäder som människor vill ha. Det är politiker och byggherrar som får bestämma. Människors bostadsdrömmar handlar mycket sällan om stora enhetliga områden eller hyreskaserner i städernas utkanter eller rent av i skogen utanför staden.

Nej, ska vi bygga det folk vill ha ska vi bygga trädgårdsstaden. Men trots att vi har gott om mark i Sverige så byggs det alldeles för få småhus. Färre än i Nederländerna, där marktillgången är betydligt mer begränsad. Sverige behöver, menar Jerker Söderlind, en ny egnahemsrörelse där de som ska bo i nya områden får möjlighet att bidra för att skapa rätt miljöer och sänka kostnaderna. Sverige behöver INTE byggsubventioner till de stora byggbolagen för att smälla upp nya stora bostadsområden där man får svårt att hitta hem för att allt ser likadant ut. Tvärtom ska man inte släppa stora ytor till stora byggbolag utan till gammaldags tomträttsköer.

Och trafiksituationen i dessa nya bostadsområden som ska motsvara de drömmar människor har? Jerker Söderlind hade en radikal lösning även på detta:

– Förbjud trafikplanerarna att vara med i processen.

Faktum är att han framhöll Visby innerstads medeltida gatunät som ett föredöme. På dessa gator tvingas bilisterna att köra långsamt.

Mycket stora delar av Sverige har i dag bostadsbrist. Om svaret på det problemet bland annat blir att bygga modulhus för migranter så riskerar vi att skapa nya stora problem för framtiden.

Så jobbar vi med nyheter