C är nu ett högerparti som samarbetar med S

30 september 2019 05:00

Centerpartiet har hållit partistämma i Karlstad. Det är ett förändrat parti som mötts. Förändringen gäller politik, väljarsammansättning och att få politiken genomförd.

Partiet har rört sig åt höger. Fast inte åt konservativt håll, utan nyliberalt. Marknadskrafters fria spelrum och fria individer som inte hindras av staten är värderingar C tydligt har anammat. 

Det kallas nyliberalism. På ekonomins område är Milton Friedman och Friedrich von Hayek centrala tänkare. Filosofiskt är det Robert Nozick och Ayn Rand. 

Få som röstar på C, och gjort det i årtionden, känner nog till dem. Men det är de C bygger sin nyliberala inriktning på.

Centerpartiet har bakgrund bland bönder som folkrörelseparti med väljarbas på landsbygden. I städerna hade partiet länge litet väljarstöd. Karaktären var intresseparti, för lantbrukare och landsbygdsbor.

Partiet var länge pragmatiskt och samarbetade med andra borgerliga partier ibland och med Socialdemokratern ibland.  

Trots bland annat ställningstagande för äganderätten var Centerpartiet välfärdsinriktat och för social trygghet på det 70-tal då det samarbetade med borgerliga partier i regeringsställning. 

På 80-talet kom C-förslag om nedskärningar i välfärden, om än måttliga, för att minska budgetunderskott. C-politiken i mitten och väljarbasen kom att förbli ungefär densamma då och på 90-talet. 

Med Maud Olofsson, partiledare 2001 till 2011, kom ett skifte. Med Annie Lööf som partiledare 2011, och i valet 2018, blev det ännu tydligare. 

Länge var Stockholms stad partiets sämsta valkrets. Men 2018 fick C där över rikssnittet i väljarstöd, vilket aldrig hänt tidigare: 9,07 procent mot 8,61 i riket som helhet. C ökade också mer i Stockholms stad är rikssnittet: 4,19 procentenheter mot 2,49. 

Centerpartiet har attraherat allmänborgerliga väljare, i städerna, som har hög utbildning och inkomst i några val, särskilt 2018. Ännu röstar även väljare partiet haft på landsbygden på C. 

Sådant som partiet talat om på stämman, som klimatneutralt och fossilfritt Sverige till 2040, grön omställning, klimatmärkning av livsmedel, konsumenters möjligheter att välja mat klimatsmart, ta ut koldioxid ur luften och få betalt för det, är gröna kompletteringar i ett blått högerparti. 

Att partiet snart i ett år samarbetat med en S-ledd regering och fått igenom mycket av sin politik må skymma högerprofilen. 

Att C 2018 hade Gotland som bästa riksdagsvalkrets, med 17,20 procent, kanske var sista sucken av gamla C. Stockholm är på väg att bli främsta centerpartifästet.

Så jobbar vi med nyheter
Robert Sundberg