Cementas framtid är hela världens framtid

28 september 2019 05:00

På måndag startar huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen angående Cementas begäran om ett förnyat täkttillstånd. En förhandling som berör så många fler än de närmast berörda, då den även kommer att påverka världens framtida utsläpp av koldioxid.

Vi kan i dag inte leva utan Cement, då det är bindemedlet i och en förutsättning för att tillverka betong. Betong är oöverträffat som byggmaterial vid de flesta byggnationer. Visserligen kan vi använda trä när vi bygger mindre hus, men även då behövs det i de flesta fall också betong i någon form. Om vi till viss del kan hitta andra material vid byggande av mindre hus, är det desto svårare när vi bygger infrastruktur. Vi kan inte vara utan betong om vi ska fortsätta bygga som vi gör i dag.

Problemet är att cementtillverkningen utgör en stor del av våra totala utsläpp av koldioxid. Cementindustrin står för fem till sju procent av världens koldioxidutsläpp, vilket inte är så konstigt då hela processen går ut på att frigöra koldioxid ur kalksten. 

Nu när vi konstaterat att cement har en stor klimatpåverkan, men att vi i dag inte kan ersätta cement med andra material måste vi fråga oss var den ska tillverkas. 

Slitefabriken ligger i framkant med att utveckla en mer hållbar tillverkning av cement. Planen är att vara helt fossilfri gällande bränsle 2026 och att fabriken ska vara klimatneutral 2030. Vi vet också att de miljökrav vi har på industrier här i Sverige är tuffare än i många andra länder där det tillverkas cement. Slitefabrikens läge vid en bra hamn ger också stora miljövinster jämfört med fabriker som ligger i inlandet, då transport på båt är miljövänligare än transporter på väg. Jag är helt övertygad om att det skulle vara värre för klimatet om Cementa i Slite får lägga ner sin verksamhet, än om de får fortsätta utveckla en mer hållbar tillverkning.

Men den viktigaste frågan gäller tillgången till dricksvatten. När det görs stora ingrepp i naturen, vilket ett stenbrott innebär, får det också följder. Enligt de experter som Cementa tagit hjälp av finns det bara mindre risker när det gäller grundvattnet, både för regionens vattentäkter som för privata brunnar. Länsstyrelsen och de andra som motsätter sig att Cementa ska få ett nytt täcktillstånd har en annan syn på vilken inverkan det kan komma att få. Den slutliga bedömningen gällande vem som har mest rätt utifrån vår lagstiftning blir det våra miljödomstolar som får ta ställning till. Något som säkert kommer att ta över ett år innan det slutligen är klart.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson