Ledare Gotlands Folkblad Det som jag uppmärksammat under samtliga seminarier jag deltagit i under Almedalsveckan är att vi behöver en chefstrategi eller om ni så vill en ledarstrategi. Idrottsrörelsen har sedan länge upptäckt vilken viktig roll ledaren har för att utveckla sin sport genom att utveckla de aktiva. För att säkerställa att detta görs på ett så bra sätt som möjligt har idrottsrörelsen en egen skola, Bosön för att utbilda och utveckla sina aktiva och ledare.

Visst finns det entreprenörer och företagsledare som arbetar på ett liknande sätt, men det som idrottsrörelsen gjort är att de samlar all kompetens på ett och samma ställe. Vi som är idrottsintresserade vet också vilka fantastiska resultat detta samlade kompetens- och utvecklingscentrum har lett till.

Ett av de stora samhällsproblem som diskuteras här under Almedalsveckan, och för den del under valrörelsen, är arbetslösheten och då främst för nyanlända och andra med utländsk bakgrund. Lösningarna varierar mellan de olika partierna, men handlar till största delen om att staten ska skapa förutsättningar för de arbetslösa att komma i arbete.

Från borgerligt håll vill man sänka löner och skapa enklare jobb. Från regeringspartierna är man mer inne på att det är utbildning som är det viktiga. Något jag i och för sig håller med om, men…

Det jag uppmärksammat under Almedalsveckan är att det finns ledarproblem inom näringslivet. Problem som gör företagen mindre lönsamma och i slutändan är det jobb som inte blir till. Här finns en enorm kapacitet som borde kunna nyttjas för att skapa fler arbetstillfällen.

Metoo, låg produktivitet och begränsande normer är frågor som diskuterats på de olika seminarierna jag lyssnat på hittills under veckan. Samtliga problem kan härledas till ledarskapet.

När jag själv funderade på att gå en ledarskapsutbildning för nästan 20 år sedan var det få tunga utbildningar som var direkt riktade mot näringslivet. Det fanns ingen som var en direkt chefsutbildning förutom en i Växjö som mellan raderna nämndes som just en chefsutbildning.

När jag i dag söker på nätet så får jag en otrolig mängd träffar, men det jag saknar är en träff på en utbildningsanordnare som har en liknande uppgift för näringslivet som Bosön har för idrottsrörelsen.

Jag skulle vilja se en nationell chefstrategi. En satsning där näringslivet går samman med fackförbund och stat för att skapa det nya svenska ledarskapet. För det behövs. Vi behöver fler modiga, utvecklande och framåtsträvande företagsledare i Sverige. Visst vi ligger bra till, men vi kan absolut bli bättre.

Det är en sak att bygga upp och driva ett litet företag, men betydligt svårare att leda personal och utveckla verksamheten. Det har metoo bevisat. Det menar också Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz som menar att för att kunna utveckla verksamheter behöver man bryta normer och få in influenser som inte finns inom de vanliga ramarna. Något som är Rättviseförmedlingen idé.

För att det ska ske behövs ett tillåtande ledarskap. Det ska vara tillåtet att komma med idéer. Men det behövs också ett ledarskap som klara av att ta hand om det som inte är tillåtet exempelvis kränkande särbehandling och sexuella övergrepp.

Men ledarskapet i det svenska näringslivet spretar och därför skulle det behövas en nationell samordning för att ge chefer och företagsledare den utbildning som svenskt näringsliv behöver för att skapa fler jobb och fortsätta vara konkurrenskraftiga internationellt.