Demokratisk förlust när välfärd privatiseras

3 oktober 2019 05:00

På bara några årtionden har Sverige förvandlats från ett land där grundläggande gemensamma samhälls-och välfärdstjänster styrdes demokratiskt till ett land där marknad, konkurrens och vinstjakt fått ta över. I spåren av avregleringen och vinstjakten har såväl vanskötsel inom vård, skola och omsorg ,som rent kriminella inslag, blivit hot mot välfärdens kvalitet och behovsstyrning.

Med förvandlingen från demokratiskt kontrollerade och styrda välfärdstjänster till en marknad där skattemedel brukas för att köpa tjänsterna från privata entreprenörer har politiken tappar makten över de av stat, regioner eller kommuner drivna verksamheterna. Politikerna har förvandlats från allmänhetens representanter som ägare och ledare av den gemensamma sektorns och välfärdens tjänster och institutioner till betalande beställare. Uppdragen till privata bolag har gett de privata aktörerna fria händer att inom vida ramar mot fast ersättning själva lägga upp, planera och utföra arbetet.

Bakom privatiseringen, utförsäljningen och entreprenadläggningen låg idén att konkurrens driver fram nya och bättre lösningar samt “valfrihet”. Resultatet från omläggningen har inte blivit det förväntade. Tvärtom. 

Vi har fått skol-, omsorgs- och vårdkoncerner med konton i skatteparadis och samhället har tvingats bygga upp nya kontrollapparater. Att avregleringen och upphandlingarna skapat problem vittnar inte minst den svenska skolan om. Skattepengar som borde använts till undervisningen har försvunnit till privata konton. Religiösa friskolor har brutit mot läroplanen och inte gett eleverna den undervisning de har rätt till. 

Inom omsorgen har privata vårdbolag visat sig ha för tunn bemanning. Resultatet har visat sig bli vanvård av äldre och personer med funktionsnedsättningar. Privata bolag som fått pengar för att sköta personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar har ertappats som bedragare. 

Den nya trenden med privata ”nätläkare” riskerar att i stället för att vara till hjälp, mjölka ut skattepengar som borde gått till behandling av allvarligt sjuka. Trafikverkets entreprenader lämnar mycket övrigt att önska. 

Inför den avreglering som Arbetsförmedlingen nu ska in i är risken stor för att mer eller mindre seriösa entreprenörer lockas av möjligheten att tjäna pengar. Om den drivkraften gagnar den som söker arbete återstår att se. Men troligen inte.

Så jobbar vi med nyheter
Jaan Ungerson, omvärldsanalytiker,Robert Björkenwall, frilandsjournalist