Depression för statsministern

7 augusti 2019 06:00

Befolkningen växer samtidigt som ekonomin krymper – och det är verkligen inte någon bra kombination. Sverige behöver satsa stort och omedelbart på det eftersatta rättsväsendet, kriminalvården och försvaret. Samtidigt bönar och ber pressade kommuner om mer resurser. Men statens resurser är alltid begränsade. Och de är i synnerhet begränsade eftersom vi har en regering som inte hållit igen i högkonjunktur och nu har mindre kraft än önskvärt att hantera lågkonjunkturen.

Jag misstänker att Stefan Löfven kommer att få anledning att fråga sig om det verkligen var klokt att till varje pris bli statsminister. Den här mandatperioden kan leda hans parti ännu längre ner i katakomberna.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder