Djurrättsterrorn behöver bli synlig i statistiken

24 januari 2019 05:00

Nyligen publicerade ett antal internationella forskare EAT Lancetrapporten som ställer frågan hur jordens befolkning ska kunna födas på ett hållbart sätt när vi är över 10 miljarder personer år 2050.

I Sverige producerar vi hållbara livsmedel där vi tar stor hänsyn till miljö, klimat och djurhållning. Vi kan och bör öka produktionen och på så sätt bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan jämfört med produktionsformerna i många andra av världens länder.

Djuruppfödare av olika slag, mjölk, ägg, kött, kyckling eller kaninuppfödare hotas allt oftare av militant aktivism. Utvecklingen är oroande, maskerade individer gör intrång på våra gårdar, hotar familjerna och släpper ut djur.

I Göteborgs Posten pågår just nu en granskning av djurrättsaktivism, och den visar med skrämmande tydlighet hur långt det gått. Den svenska djurrättsterrorn ökar både till antalet brott, och mot vilka brotten riktar sig emot.

Det handlar om misstänkta brandattentat, trakasserier, inbrott och grova mordhot – i flera fall riktade mot små barn. Brotten behöver bli synliga i statistiken, det skulle de kunna bli med hjälp av en brottskod kopplad till djurrättsaktivism.

Andra åtgärder som behöver vidtas är, en översyn av lagstiftning kopplat till olaga intrång och ofredande. Obehöriga personer som befinner sig på gårdsplaner och uppträder hotfullt ska kunna lagföras.

Sveriges riksdag har tagit beslut om en svensk livsmedelsstrategi, ett historiskt och viktigt steg för att öka den svenska produktionen av livsmedel.

Det är viktigt av fler skäl, inte minst för att öka vår självförsörjningsgrad och minska vårt beroende av import. Svenska bönder bedriver djurproduktion i världsklass. Vi tar emot besök från andra länder som vill lära mer om hur man föder upp djur med god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning.

I skenet av detta blir det än mer absurt att samma bönder utsätts för systematiska hot och hatattacker. Maskerade aktivister tar sig in på gårdar, filmar och släpper ut djur, med stor risk för smittspridning och stress för djuren. Barn till lantbrukare har sökts upp i skolor. Enskilda hängs ut i hatkampanjer där aktivister uppmanar andra att genomföra fysiska hatkampanjer.

Bönder som försöker förklara sin verksamhet skräms till tystnad. Allt fler lantbrukare känner en oro och osäkerhet inför detta. De drabbade har liten chans att värja sig.

Myndigheterna måste ta detta hot på allvar.

I förlängningen är detta ett hot mot det demokratiska samhället. Politiker måste gå från ord till handling, rättsvårdande myndigheter måste snabbt få de lagliga verktyg som krävs för att skydda våra lantbrukare och även lagföra de aktivister som organiserar och genomför hat och hot.

Sveriges nya regering har nu chansen att snabbt ta ansvar för ökat skydd och stärkt lagstiftningen. Alla måste ha rätten att känna sig trygga på sina arbetsplatser, i en väl fungerande demokrati.

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Odell vice ordförande LRF